Print 

Clubname Teamname
Klub malega nogometa "BANGLADEŠ" Murska Sobota KMN Bangladeš MSKMN Bangladeš MS
Klub malega nogometa "Kerenčičeva" Murska Sobota KMN Kerenčičeva MSKMN Kerenčičeva MS
Klub malega nogometa Beltinci KMN BeltinciKMN Beltinci
Klub malega nogometa Lipovci KMN LipovciKMN Lipovci
Klub malega nogometa na asfaltu "Mura" Krog KMN Mura KrogKMN Mura Krog
Klub malega nogometa Panonska MS KMN Panonska MSKMN Panonska MS
Klub malega nogometa Turnišče KMN TurniščeKMN Turnišče
ŠD Piko Ropoča ŠD Piko RopočaŠD Piko Ropoča
Športno društvo KMN Odranci KMN OdranciKMN Odranci
Športno društvo Mladost Kamenci ŠD Mladost KamenciŠD Mladost Kamenci