Novice

Skupščina 21.02.2013

 

MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA   

NOGOMETA M. Sobota, Mladinska 3               

 

Datum: 04. 02. 2013

V A B I L O

Sklicujem skupščino MZ KMN M. Sobota, ki bo

v četrtek, dne 21. 02. 2012 ob 17.00 uri

v  dvorani GASILSKEGA DRUŠTVA Murska Sobota, Cankarjeva ul. 75.

Dnevni red:  

1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Ugotovitev sklepčnosti

5. Poročila: -    predsednika

-          predsednika tekmovalne komisije

-          predsednika disciplinske komisije

-          finančno poročilo

-          predsednika nadzornega odbora

6. Razprava po poročilih

7. Razprava o začetku prvenstva 2012/13 – pomlad

(prestopni rok od 01.02.-10.03.2013.)

8. Članarina – pomlad. del, sodniški seminar, itd.        

9. Pobude in vprašanja

10.Razno

Prosimo , da se skupščine sigurno udeležite . Delegati naj sabo obvezno prinesejo podpisano in z pečatom overjeno potrdilo s strani kluba.

Predsednik MZ KMN M. Sobota:

Srečko Horvat, l. r.

Kategorija: