Novice

Zapisnik Skupščine 21.02.2013

 

ZAPISNIK

s seje skupščine MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 21.02.2013 ob 17.00 uri v dvorani Gasilskega društva M. Sobota.

Dnevni red:

1.      Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS

2.      Izvolitev delovnega predsedstva

3.      Potrditev dnevnega reda

4.      Ugotovitev sklepčnosti

5.      Poročila

-          ­predsednika

-          predsednika tekmovalne komisije

-          predsednika disciplinske komisije

-          finančno poročilo

-          predsednika nadzornega odbora

6.) Razprava po poročilih

7.) Razprava o začetku spomladanskega dela tekmovalne sezone 2012/2013 (program tekmovanja lig, registracije igralcev, itd….)

8.) Članarina – pomladanski del, sodniški seminar, itd….

9.) Pobude in vprašanja

10) Razno

                                                  

 

1.) Otvoritev skupščine in pozdrav predsednika MZKMN

Predsednik je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS.

 

 

2.) Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Predsednik:                                                  Erjavec Franc

Člana:                                                                       Kozar Robert

                                                                       Meolic Robert

Zapisnikar:                                                   Šooš Robert

Overitelja:                                                     Korpič Simon

                                                                       Tratnjek Darko

 

 

3.) Dnevni red

Dnevni red se dopolni in sicer pod 9.točko doda sprejem sprememb statuta zveze. Dnevni red skupščine se potrdi soglasno.

 

 

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 12 članov skupščine od 19 vabljenih.

 

 

5.) Poročila:

 

Predsednik KM MZN MS:

Najprej pozdravi vse navzoče. V jesenskem delu tekmovanja pomurske lige sta dve tekmi ostali neodigrani in se bosta odigrali v spomladanskem delu. Predsedstvo se je lotilo spremembo pravil, pravilnikov in statuta v letošnjem letu. Vse spremembe se bodo objavile na internetni strani.  V asfaltni ligi smo spremenili sistem tekmovanja in menjavo žoge in menim, da je to pozitivno za nogomet in tudi klubi so večinoma bili zadovoljni s spremembami. Predsednik opozori, da naj klubi dodajo čimveč svojih podatkov, ki se objavijo na internetni strani in pomagajo pri tekmovanju. Določeni klubi tudi niso dovolj organizirani, kar se pozna tudi na samem tekmovanju.

 

 

 

 

 

Predsednik tekmovalne komisije:

V imenu tekmovalne komisije je vse prisotne pozdravil predsednik tekmovalne komisije g. Darko Vereš. Tekmovalna komisije se je sestala na petih sejah. Dve tekmi jesenskega dela tekmovanja v pomurski ligi se nista odigrali in se bosta odigrali v spomladanskem delu. Vse kršitve tekmovanj je tekmovalna komisije predala v obravnavo disciplinski komisiji. Zapisniki so bili vzorno izpolnjeni in so nam olajšali delo.

V asfaltni ligi smo ugotovili, da je prišlo do manjših odstopanj pri sodnikih, ki so bili določeni s strani vsakega kluba. Na tekmi KMN Turnišče in KMN Krašči je bila prekinitev tekme, po zapisniku smo ugotovili, da je igralec, ki je storil incident že bil kaznovan in smo ga predali v postopek disciplinski komisiji. Igralci so s spremembo pravil postali bolj disciplinirani.  Pri določenih ekipah prihaja tudi s strani gledalcev do nešportnega obnašanja, za kar je bila ekipa KMN Krašči tudi dvakrat opozorjena in kaznjena. Pomanjkljivosti, ki so se pokazale na tekmovanjih so predvsem žoge s katerimi igrajo, športna oprema in time out, ki podaljša tekmo.

 

 

 

Predsednik disciplinske komisije:

V imenu disciplinske komisije je vse prisotne pozdravil g. Erjavec Franc in predstavil delovanje disciplinske komisije. Predsednik je poudaril, da so vse kazni bile izrečene v skladu z disciplinskim pravilnikom disciplinske komisije. Pojavljajo se vedno isti klubi, ki se ne držijo pravil in ne pošiljajo zapisnikov (Kmn Krašči). Problem, ki se ponavlja je tudi neprihod ekipe na tekmo ali prihod z premajhnim številom igralcev. Rdečih kartonov je bilo 10, od tega 2 v asfaltni ligi in 8 v travnati ligi.

 

 

 

Predstavnik računovodskega podjetja Kerital d.o.o., Robert Šooš  je podal finančno poročilo za leto 2012.

 

Predstavnik nadzornega odbora g.Tratnjek Darko predstavi poročilo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je na svoji seji 20.02.2013 pregledal vso dokumentacijo ter, da se z finančnim poročilom in delovanjem MZ KMN  strinja in daje svoje soglasje k sprejemu zaključnega računa za leto 2012.

 

 

6.) Razprava po poročilih

Predstavnik KMN Turnišče vpraša, kako misli disciplinska komisija zagotoviti varnost igralcev in gledalcev na tekmah zaradi groženj na naši tekmi. Problematični so posamezniki v ekipah in gledalci teh ekip. Predsednik zveze pove, da zveza lahko pošlje delegata na takšne tekme in pošlje nevtralnega sodnika.

 

Predstavnik KMN Beltinci pove, da je v asfaltni ligi že prej bilo manj kartonov, tudi rdečih, kar je potrdil tudi jesenski del prvenstva. Tudi igra je manj groba v asfaltni ligi, več je bilo delegatov na tekmah in zato je tudi manj kartonov.

 

 

 

Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

 

 

7.)  Začetek prvenstva 2012/2013 - pomlad

-          Prestopni rok za igralce je od 01.02.2013 do 11.03.2013.

 

Prestopni rok za igralce bo v bodoče naslednji:

-          za jesenski del tekmovanja od 01.07. do 31.07.

-          za spomladanski del tekmovanja od 01.02. do 28.02.

 

Prestopni rok se naj objavi na internetni strani, da klubi ne pozabijo na prestopni rok.

 

Pravilno izpolnjene izkaznice in sezname oddate v nabiralnik zveze pri podjetju Kerital d.o.o. in na Mladinski ulici 3 v Murski Soboti.

 

Potrjene izkaznice in registracije se pošljejo klubom po pošti domov po pregledu novih registracij in plačilu takse, ter vseh zaostalih obveznosti.

 

 

Začetek spomladanskega dela prvenstva za Asfaltno A ligo bi se začelo 24.03.2013, nadaljevanje 07.04.2013 in zadnje kolo 02.06.2013.

Začetek spomladanskega dela prvenstva za Pomursko ligo bi se začelo 07.04.2013, zaostali tekmi se odigrata pred prvenstvom,  zadnje kolo 02.06.2013.

Predstavnik KMN Trnje opozori klube, da bodo obnavljali klubske prostore in bodo tekme verjetno motene, zato se bo klub dogovoril z vsakim klubom za odigranje tekme.

 

Za prestop igralca iz lige v ligo je potrebno, da novi klub dostavi potrjen novi obrazec, ki bo objavljen na internetni strani in registracijo prejšnjega kluba.

 

 

Vsi predlogi so bili soglasno sprejeti.

 

 

 

8.) Članarina in sodniški seminar

Članarina ostane v enaki višini kot v jesenskem delu sezone, Pomurska liga 110,00 eurov, travnata a liga in asfaltna liga pa 90,00 eurov.

 

Sodniški seminar bo dne 16.03.2013 ob 18.00 uri. Termin in lokacija bo objavljena na internetni strani.

 

 

 

 

9.) Spremembe statuta

 

Spremembe statuta so bile predstavljene članom skupščine. Spremembe so naslednje:

 

a)      Spremeni se 14.člen, kjer se spremeni ime predsedstvo v izvršni odbor

b)     Spremeni se 25.člen, kjer se število članov spremeni v 5.članov.

c)      Spremeni se 27.člen, kjer se spremeni število članov v komisijah, kjer bo samo en član

 

Spremembe statuta oziroma spremenjen statut skupščina soglasno potrdi.

 

Predstavnik zveze g. Darko Vereš predstavi osnutke novih pravilnikov (registracijski, tekmovalni, disciplinski).

 

Predlog za glasovanje se glasi: Na zahtevo kluba se klubu pošljejo novi pravilniki v pisni obliki, ki se posebej zaračunajo. Cena se izračuna in predsedstvo določi ceno pošiljanja pravilnikov v pisni obliki.

 

10) Pobude in vprašanja

 

Predstavnik KMN Bangladeš vpraša za žoge z katerimi bi igrali. Poda predlog, da bi zveza nabavila žoge in bi vsi klubi imeli iste žoge. Po razpravi se sprejme sklep, da se v spomladanskem delu igra z neodbojno žogo, za jesenski del prvenstva zveza nabavi eno žogo, eno žogo pa klub kupi sam.

 

Predstavnik KMN Bangladeš predlaga, da se za asfaltno ligo sprejmejo futsal pravila. Predsednik tekmovalne komisije predlaga, da se uredi sestanek asfaltne lige, kjer se dogovorijo o pravilih tekmovanja v asfaltni ligi.

 

Predstavnik zveze g. Simon Korpič predlaga, da se klubi dogovorijo o zaključnem turnirju travnate lige za letošnjo sezono.  Žalostno je, da se klubi ne udeležijo zaključnega turnirja, kakor tudi da se prvak zveze ne udeleži turnirja prvakov zvez malega nogometa Pomurja.

 

 

 

11) Razno

Obvestiti je potrebno vse klube, ki nimajo urejenih dokumentov za izpolnjevanje pogojev za igranje tekem v obeh ligah.

 

 

 

 

 

Skupščina je bila zaključena ob 19.00 uri.

 

 

 

 

Zapisnikar:                                                               Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                                                         Erjavec Franc                                             

Kategorija: