Novice

Sestanek Asfaltne lige

 

ZAPISNIK SESTANKA ASFALTNE LIGE Z DNE 28-2-2013 V GOSTILNI BARANJA V NEMČAVCIH

Prisotni predstavniki klubov: KMN ODRANCI, KMN LIPOVCI,KMN RAKIČAN, KMN PANONSKA, KMN BANGLADEŠ, KMN MURA KROG

S strani organizatorja tekmovanja prisotna predsednik MZKMN MS ( G. Horvat Srečko) in vodja tekmovanja Darko Vereš .

Soglasno so dogovorjene naslednje spremembe za popestritev in zanimivost tekmovanja z dnem uveljavitve že  za spomladanski del sezone 2012/2013. Na seminarju za sodnike se obvesti sodnike o spremembah:

1). Oddaljenost pri izvajanju prostih udarcev je 3 m od žoge. Pravilo 10 ostane nespremenjeno. Namerno oviranje hitre izvedbe sodnik mora striktno kaznovati. Pri tem je mišljeno, da se igralci, kateri niso v bližini žoge z namenom zavlačevanja približujejo in ovirajo normalno izvedbo prostega udarca.

Oddaljenost pri izvajanju udarca iz outa je 3 m od vzdolžne črte oziroma 3 m od mesta izvajanja na črti. Izvajalec udarca iz outa ob izvedbi ne sme stopiti v igrišče, žoga mora mirovati na vzdolžni črti oziroma do 0,25 m od črte. Tu je sprememba pravila 11. Namerno oviranje hitre izvedbe sodnik mora striktno kaznovati. Pri tem je mišljeno, da se igralci, kateri niso v bližini žoge z namenom zavlačevanja približujejo in ovirajo normalno izvedbo udarca iz outa.

Pri izvajanju udarca iz kota nasprotniki ne smejo ovirati hitre izvedbe, nasprotnik se pomakne na oddaljenost 3 m od žoge ( stičišča prečne in vzdolžne črte). Namerno oviranje hitre izvedbe sodnik mora striktno kaznovati. Pri tem je mišljeno, da se igralci, kateri niso v bližini žoge z namenom zavlačevanja približujejo in ovirajo normalno izvedbo udarca iz kota.

2). Menja se pravilo št. 3 ŠTEVILO IGRALCEV in sicer v delu POSTOPEK ZAMENJAVE. V dosedaj veljavnem pravilniku so se izvajale menjave ob prekinitvah. Sedaj se postopek menjave spremeni in sicer:

Zamenjava je dovoljena v vsakem trenutku, ne glede na to ali je žoga v igri ali ne ( leteča menjava).Menjave se vršijo v prostoru za zamenjave pred rezervnimi klopmi ob sredini igrišča.

Pravilni postopek zamenjave:

  • Igralec zapusti igrišče preko prostora za zamenjave svoje ekipe, razen v izjemah ( težja poškodba, druge izjeme v futsal pravilih igre),
  • Rezervni igralec vstopi v igrišče šele, ko ga je zapustil igralec, ki je zamenjan,
  • Rezervni igralec vstopi na igrišče preko prostora za zamenjave,
  • Zamenjava je izvršena , ko rezervni igralec vstopi na igrišče
  • Tako igralca udeležena v zamenjavi zamenjata vlogi
  • Zamenjani igralec lahko v nadaljevanju tekme še nadalje sodeluje v igri
  • Vsi rezervni igralci so izpostavljeni avtoriteti in jurisdikciji sodnika, ne glede na to ali so poklicani v igro ali ne
  • Če se podaljša trajanje polčasa za izvajanje kazenskega udarca, je lahko zamenjan le vratar le vratar branečega se moštva.

3). Menja se pravilo št. 7: ZAČETNI UDAREC in sicer tako da v skladu s futsal pravili ni mogoče iz začetnega udarca neposredno doseči zadetek brez dotika igralcev.

4). PRAVILO ŠT. 2 ŽOGA:

Za igranje se uporablja žoga št. 4 (MANJ ODBOJNA)

Klubi uporabljajo različne žoge, katerih kvaliteta je včasih vprašljiva. Primerjali smo žoge ADIDAS 65 SPEDSALA ( KMN LIPOVCI) - USTREZA, ŽOGA MUNICH( KMN PANONSKA) - USTREZA, ADIDAS 65 TANGO 12 SALA TRAINING( KMN MURA KROG) - USTREZA IN ŽOGO KMN ODRANCI ( street verzija), ki ni ustrezala merilom.

Sprejet je sklep, da MZKMN MS pred pričetkom tekmovanja POMLADANSKEGA DELA  nabavi za vse klube eno žogo ( ADIDAS 65 TANGO 12 SALA TRAINING).   

Za jesenski del prvenstva 2013/2014 se preveri možnost delegiranja nevtralnih sodnikov za primerno refundacijo potnih stroškov sodnikov. Primerna cena za klube je 20,00 €.

Zapisal: Darko Vereš

Kategorija: