Novice

Zapisnik 7.seje predsedstva

 

ZAPISNIK

7. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 18.07.2013 ob 19.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Srečko Horvat, Vereš Darko, Erjavec Franc, Zvonko Tušak, Simon Korpič.)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Srečko Horvat vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Za tekmovalno sezono 2013/2014 so prispele prijave 12 klubov za Pomursko ligo in 10 klubov za asfaltno ligo. 

 

Predsedstvo sprejme sklep, da se odprte postavke, ki jih klubi dolgujejo do zveze poravnajo najkasneje do 25.07.2013.

 

Skupščina zveze se izvede dne 01.08.2013 ob 18.00 uri.

Predlog za višino tekmovalne takse je, da taksa ostane ista kot v lanski sezoni. Predlog za sodniško takso za pomursko ligo je 30,00 eur ter, da sodniki dostavljajo zapisnike na zvezo. Predlog za asfaltno ligo je, da se formirajo sodniki, ki bodo sodili v asfaltni ligi, sodniška taksa bi znašala 20,00 eur.

 

 

Predsedstvo je obravnavalo dopis s strani ŠD KMN BULLS Apače in vlogo KMN ŠAFARSKO. Predsedstvo bo pisno odgovorilo na obe vlogi.  

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

                                                                                              Predsednik MZKMN

                                                                                                   Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: