Novice

Skupščina 01.08.2013

 

MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA   

NOGOMETA M. Sobota, Mladinska 3               

 

Datum: 22.07. 2013

V A B I L O

Sklicujem skupščino MZ KMN M. Sobota, ki bo

v četrtek, dne 01. 08. 2013 ob 18.00 uri

v  dvorani GASILSKEGA DRUŠTVA Murska Sobota, Cankarjeva ul. 75.

Dnevni red:  

1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Ugotovitev sklepčnosti

4. Potrditev dnevnega reda

5. Poročilo predsednika MZKMN, predsednika TK, predsednika DK

6. Sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje

7. Formiranje in potrditev lig za sezono 2013/2014

8. Razprava o začetku prvenstva 2013/2014

9. Članarina, sodniški seminar

10. Pobude in vprašanja

11. Razno

Prosimo , da se skupščine sigurno udeležite . Delegati naj sabo obvezno prinesejo podpisano in z pečatom overjeno potrdilo s strani kluba.

Predsednik MZ KMN M. Sobota:

Srečko Horvat l.r.

Kategorija: