Novice

Zapisnik sestanka klubov Pomurske lige

SESTANEK KLUBOV POMURSKE LIGE  NA TRAVI ZA SEZONO 2014/2015

Prijave za ligo so dali do 18.7.2014:

1). ŠDMN BAKOVCI

2). NK DOKLEŽOVJE

3). KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI

4). KMN NEMČAVCI

Tekmovanju so se odpovedali za sezono 2014/2015 KMN BULLS APAČE.

Prisotni na sestanku dne 18.7.2014 v Bakovcih ( Mokoš Bar) ob 19.00 uri so bili predstavniki klubov  pod zap.št. 1,2. Opravičeno odsotni predstavniki pod 3. in 4.

Ostali prisotni:

5).        KMN TELEING RAZKRIŽJE ( ŠAFARSKO)

6).        ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA

7).        ŠD METEOR MELINCI

8).        KMN OLD BOYS MS

9).        KMN ČARDA

 Sestanku se je opravičil še predstavnik ŠD TRNJE. Pisno izjavo posredoval kasneje dne 19.7.2014, enako so potrdili sodelovanje v ligi 2014/2015 KMN TELEING RAZKRIŽJE, ŠD METEOR MELINCI in ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA. Na sestanku sta  potrdili sodelovanje v sezoni 2014/2015 tudi ekipi KMN OLD BOYS in KMN ČARDA.

 Dogovorjeno na sestanku je sledeče:

 1). Sistem tekmovanja dvokrožen. Predviden pričetek tekmovanja v septembru, ali pa zadnjo nedeljo ( 30.8.2014), odvisno od končnega števila prijavljenih ekip. Počaka se še na neodločene ekipe, skrajni rok za prijavo je v petek dne 25.7.2014. V primeru večjega števila ekip kot je zmožnost igranja ( 12)  bodo odločili klubi, kateri so sodelovali na dosedanjih sestankih in roki prijav.
2). Maksimalno število klubov za  ligo bi naj bilo 10 - 12 ( zaradi  dolžine trajanja prvenstva v jeseni), glede na prijave ekip.
2).Tekmovalna taksa za jesenski del 100,00 € ( znižanje s 110,00 €) , podaljšanje registracije 1 €, na novo 2 € ( torej na pol manj). Za spomladanski del, ker je manj registracij brezplačne registracije. Prispevek za delegiranje sodnikov ( 30,00 €) se ukine. Športna izkaznica se ukinja. Naredil se bo za klube seznam igralcev, kot je sedaj na internetni strani pod imenom klubi ( registrirani igralci). Za prestop pa  je potrebno izpolniti prestopni obrazec, oziroma na novo z eno sliko opremiti obrazec za registracije.
3). Sodniški stroški ostanejo isti, torej 30,00 € na tekmo in jih plača domačin nevtralnim sodnikom delegiranim s strani MZKMN MS. Prevetriti je potrebno seznam sodnikov, saj so z nekaterimi sodniki klubi nezadovoljni.
5). Ves sklad, ki se zbere s taksami in kaznimi se po obračunu nujnih stroškov, ki nastanejo z delovanjem zveze nameni nazaj klubom. Enako se poskuša čim prej pridobiti glavnega sponzorja za ligo.
6). Klubom se je dalo na znanje , da se pripravljajo zaradi različnih pogledov na delovanje zveze kadrovske spremembe v vodstvu zveze, vse z namenom transparentnosti in zmanjševanja stroškov za klube. Potipa se po klubih za take člane, ki so pripravljeni sodelovati na novo.

7). Glede na to, da dokončno število za sezono 2014/2015 ni odločeno je potrebno pred skupščino še opraviti sestanek samo za klube Pomurske lige. Točen datum pošlje predsednik MZKMN MS. Predvidoma v ponedeljek dne 28.7.2014 ob 19.00 uri na isti lokaciji kot dosedaj.

8). Prestopni rok se podaljša do 15.8.2014, skupščina predvidoma v avgustu ( med 5.8. in 8.8.) 2014.

Zapisal : Darko Vereš

Kategorija: