Novice

Skupščina MZKMN MS 07.08.2014

Skupščina MZKMN Murska Sobota bo dne 07.08.2014 ob 17.00 uri v prostorih Gasilskega doma Murska Sobota.

Dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Ugotovitev sklepčnosti

5. Poročila o tekmovanju v sezoni 2013/2014

6. Nadomestne volitve organov MZKMN MS

7. Sestava lig - asfaltna in pomurska liga na travi

8. Žreb tekmovanja

9. Pobude in vprašanja

10. Razno

 

Vabljeni!

 

Predsednik MZKMN MS:

Darko Vereš

Kategorija: