Novice

Skupščina 05.03.2015

Medobčinska zveza klubov malega nogometa Murska Sobota organizira SKUPŠČINO, ki bo dne 05.03.2015 ob 18.00 uri v prostorih gasilskega doma Murska Sobota.

Dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Ugotovitev sklepčnosti

5. Poročila: predsednika, tekmovalne komisije, disciplinske komisije, finančno poročilo, nadzorni odbor

6. Razprava po poročilih in sprejem poročil

7. Plan dela 2015 in finančni plan 2015

8. Razprava o začetku prvenstva 2014/2015 pomlad (prestopni rok od 01.02.-28.02.2015)

9. Članarina spomladanski del

10. Pobude in vprašanja

11. Razno

 

Predsednik MZKMN MS:

Darko Vereš l.r.

Kategorija: