Novice

Skupščina MZKMN MS 05.03.2015

ZAPISNIK

s seje skupščine MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 05.03.2015 ob 18.00 uri v dvorani Gasilskega društva M. Sobota.

Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Ugotovitev sklepčnosti
  5. Poročila

-          ­predsednika

-          predsednika tekmovalne komisije

-          predsednika disciplinske komisije

-          finančno poročilo

-          predsednika nadzornega odbora

6.) Razprava po poročilih in sprejem poročil

7.) Plan dela 2015 in finančni plan 2015

8.) Razprava o začetku spomladanskega dela tekmovalne sezone 2014/2015 (prestopni rok od 01.02.-28.02.2015)

8.) Članarina – pomladanski del.

9.) Pobude in vprašanja

10) Razno

                                                  

 

1.) Otvoritev skupščine in pozdrav predsednika MZKMN

Predsednik MZKMN MS Darko Vereš je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS.

 

 

 

2.) Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Predsednik:                                                  Primož Gjerkiš

Člana:                                                                       Zvonko Tušak

                                                                       Karl Zamuda

Zapisnikar:                                                   Šooš Robert

Overitelja:                                                     Jože Bavčar

                                                                       Tratnjek Darko

 

 

3.) Dnevni red

Dnevni red skupščine se potrdi soglasno.

 

 

 

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 13 članov skupščine od 21 vabljenih.

 

 

 

5.) Poročila:

 

Predsednik KM MZN MS:

Predsednik MZKMN MS Darko Vereš poda poročilo o delu zveze v letu 2014 predvsem v jesenskem delu. Ekipa KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI je osvojila naslov državnega prvaka v rekreativnem nogometu. Udeležili so se tudi MINI eura 2014 v malem nogometu, ki je bilo v Črni Gori, ter osvojili drugo mesto. Organizirali smo prvi zimski turnir v dvorani, kjer smo združeno igrali tako igralci asfaltne lige kot lige na travi. Udeležilo se je 15 ekip in za prvič je bilo zelo solidno izpeljano.

 

 

 

Poročilo tekmovalne komisije:

Zvonko Tušak predstavi tekmovanje v asfaltni ligi. Odigrana ni bila samo ena tekma med KMN LIPOVCI in KMN TURNIŠČE. Ostalo tekmovanje je potekalo nemoteno.

 

Tekmovalni del sezone v jesenskem delu je zaradi možnosti izstopa nekaterih društev iz lige začel nekoliko kasneje kot prevideno in sicer konec avgusta. Tekmovalo je 12 ekip v Pomurski ligi. Ekipi KMN SUHI VRH in KMN BULLS sta že pred sezono odpovedali sodelovanje, v tekmovanje pa se je vključila nova ekipa NK DOKLEŽOVJE. Zaradi vremenskih neprilik so se tekme preložile, vendar pa odigrale do konca prvenstva. Prvenstvo se je zaključilo s tekmami 11.kroga v začetku novembra. Prvak jesenskega dela Pomurske lige na travi je postala ekipa ŠDMN BAKOVCI, ter se jim čestita za osvojitev prvaka v jesenskem delu. Posebej moram omeniti še osvojitev naslova državnega prvaka v malem nogometu za rekreativce ekipe KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI. V zimskem delu pa je bilo organiziran in izveden turnir v telovadnici Srednje ekonomske šola v Murski Soboti. Na turnirju je sodelovalo 15 ekip, najboljša pa je bila ekipa ŠDMN Bakovci.

Tekmovalna komisija pa je obravnavala tudi nekatere manj prijetne stvari in prekrške. Vsi navedeni prekrški so bili predani v nadaljnje odločanje disciplinski komisiji, ki je sprejela ustrezne ukrepe v skladu z Disciplinskim pravilnikom in naravo posameznega prekrška.

 

 

 

Poročilo disciplinske komisije:

Darko Vereš predstavi sklepe disciplinske komisije. Pohvalil bi vse klube za korektno odigrano sezono, saj se je bilo potrebno sestati samo dvakrat, kar je zelo dobro. Kot je že bilo povedano je bil samo en večji incident, kjer je bila tekma tudi predčasno zaključena v skladu z tekmovalnim pravilnikom. Tri tekme se niso odigrale. Dve na travi in ena na asfaltu. Tu je po sklepu skupščine in pravilniku za prvi prekršek izrečena denarna kazen z 50,04 eur, zato poskušajmo v bodoče vsaj javiti, da vas ne bo na tekmo, saj potem ne bodo nastali določeni stroški.

 

Finančno poročilo:

Predstavnik računovodskega podjetja Robert Šooš  je podal finančno poročilo za leto 2014.

 

 

Poročilo nadzornega odbora

Predstavnik nadzornega odbora je podal poročilo o pregledu finančnega poslovanja. Nadzorni odbor je pregledal finančno poslovanje za leto 2014. Odbor ugotavlja, da so dokumenti pravilno vknjiženi in da finančno poročilo prikazuje resnično finančno stanje za leto 2014. Nadzorni odbor daje soglasje k sprejemu finančnega pročila in predlaga sprejem finančnega poročila za leto 2014.

 

6.) Razprava po poročilih

Predstavnik KMN BAKOVCI pove, da klub na tekmi ni prisiljen podpisati zapisnika ob koncu tekme. Na zapisnik se ni potrebno podpisati in smo dobili kazen. Pritožbe ni bilo na zvezo in zato je bila izrečena kazen.

Odgovor: Predstavnik kluba naj podpiše zapisnik in napiše da sledi pritožba, ki jo tudi pošlje na zvezo. Ni dovolj, da napišete pritožba in jo ne pošljete. V vsakem primeru, ko sojenje ni v redu to obvezno javite na zvezo in če bo več pritožb za istega sodnika bo tudi kaznovan. 

 

 

Vsa poročila za leto 2014 so bila soglasno sprejeta.

 

 

7.) Plan dela 2015 in finančni plan 2015

Plan dela v letu 2015:

  1. konstantno število članov v Pomurski ligi
  2. število ekip v asfaltni ligi povečati

Načrtujemo tudi izdati publikacijo o pravilih igranja malega nogometa v sodelovanju z drugimi zvezami, finančno konsolidirati delovanje zveze ter izvesti s klubi iz Murske Sobote sestanek z županom na temo igranja v TVD Partizan pod reflektorji.

 

Zveza načrtuje v letu 2015 prihodke v višini 7.000 eur in odhodke v višini 7.000 eur.

 

 

8.)  Začetek prvenstva 2014/2015 - pomlad

-          Prestopni rok za igralce je od 01.02.2015 do 28.02.2015.

 

Začetek spomladanskega dela prvenstva za Asfaltno A ligo bi se začelo 11.04.2015, in zadnje kolo 07.06.2015.

Začetek spomladanskega dela prvenstva za Pomursko ligo bi se začelo 29.03.2015, zadnje kolo 07.06.2015.

 

Zaključni turnir je planirani na datum 13.06.2015, ter turnir za Prvaka Slovenije dne 20.06.2015.

 

Razpored spomladanskega dela bo objavljen v nedeljo 08.03.2015. V roku 7 dni klubi pošljite popravke oziroma spremembe terminov igranja in se potem objavi pravilen razpored na internetni strani.

 

Vsi predlogi so bili soglasno sprejeti.

 

 

9.) Članarina in sodniški seminar

Članarina ostane v enaki višini kot v jesenskem delu sezone, Pomurska liga 100,00 eurov, travnata a liga in asfaltna liga pa 90,00 eurov. Sklep se soglasno potrdi.

 

 

 

 

 

10) Pobude in vprašanja

Aleks Horvat je podal prošnjo za pomilostitev kazni glede igranja v spomladanskem delu. Odslužil je več kot polovico kazni in se preda v odločanje skupščini za pomilostitev kazni.

Sklep skupščine: Igralcu Aleksu Horvatu se prošnji ugodi in skupščina soglasno potrdi sklep, da igralec Aleks Horvat lahko igra že v prvem kolu spomladanskega dela. 

 

Predstavnik KMN TURNIŠČE pove, da ima klub ŠD MLADOST KAMENCI registriranega igralca starosti 14 let, ki je že igral na tekmi. Predstavnike zveze se naproša, da preveri registracijo in morebitno igranje tega igralca in ukrepa.

 

11) Razno

 

Ni bilo razprave.

 

Skupščina je bila zaključena ob 19.00 uri.

 

 

 

 

Zapisnikar:                                                               Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                                              Primož Gjerkiš                                

Kategorija: