Novice

Sklepi disciplinskega sodnika 22.04.2015

ZAPISNIK

 

5.seje disciplinske komisije z dne 22.04.2015 ob 16.30 uri. Prisotni: Darko Vereš

V 10. kolu je asfaltne lige MZKMN MS je disciplinska komisija prejela v obravnavo:

 ZAOSTALI PRIMER 4. Seja z dne 15.04.2014: PONOVNA OBRAVNAVA

KMN LIPOVCI : ŠD PIKO ROPOČA

 Izključitev igralca ŠD PIKO ROPOČA – TADEJ BARANJA reg.št. 2049.

Kapetan moštva TADEJ BARANJA je po dosojenem prekršku za nasprotnika prejel zaradi ugovarjanja in verbalnega kontakta s sodnikom rumeni karton. Pri odhodu z igrišča je  prišlo do fizičnega kontakta ( odrivanje z elementi udarjanja )z  igralcem KMN Lipovci nad katerim je bil storjen prekršek  s strani kaznovanega igralca . Po prejetem rdečem kartonu je ob odhodu z igrišča nadaljeval z grožnjami nad akterji tekme.

Izjava s strani izključenega igralca TADEJ BARANJA ni prispela.

Po primerjavi original zapisnika s kopijo zapisnika pri ŠD PIKO ROPOČA za omenjeno tekmo ugotavljam, da je prišlo do poprave zapisnika s strani sodnika in delegata tekme Franc Pirnat. Na zapisniku je zapisano, da je prejel drugi rumeni karton igralec zaradi ugovarjanja in žaljenja sodnika pod šifro 15. Na podlagi argumentov  izrekam popravo sklepa iz dne 15.04.2015 in zmanjšujem kazen igralcu Tadeju Baranji na dve tekmi prepovedi igranja. Del sklepa pod šifro 21 ( odrivanje z elementi udarjanja ) se umakne iz obravnave.

Prekršek po  8a., 9. in 18. In 19. Členu  DP MZKMN MS se Tadeju Baranji reg. št. 2049 izreče  PREPOVED IGRANJA NA DVEH ( 2)  TEKMAH in velja za 11. in 12. KOLO.

Zaradi poprave zapisnika so prišli v postopek predstavniki ekip ( KMN LIPOVCI)  (zapisnikar g. ROBI VINKOVIČ, g. KAREL HORVAT iz ŠD PIKO ROPOČA in sodnik g. FRANC PIRNAT.

Na podlagi argumentov ( zapisnikov ) se sprejme sklep, da je za popravo zapisnika in vse spremembe odgovoren sodnik, ki mora na licu mesta prekontrolirati in uskladiti zapisnik z dejanskim stanjem. Zapisnikar in predstavnik ekipe sta mu v pomoč.

Tako se zapisnikar in predstavnik gostujoče ekipe umakneta iz postopka.

 Poprave doma so možne le ob strinjanju vseh treh vpletenih strani. Ker le to ni bilo v tem primeru narejeno sprejme disciplinski sodnik naslednji sklep:

Zaradi naknadnega spreminjanja zapisnika ( kartoni) se kaznuje športni delavec:

Prekršek po 8b in 22. Členu DP MZKMN MS – kazen OPOMIN za FRANC PIRNAT

 V 15. Kolu Pomurske lige MZKMN MS je disciplinska komisija prejela v obravnavo:

KMN OLD BOYS : NK TELEING RAZKRIŽJE

Igralec KMN OLD BOYS  s št. 10 DAVID TRATNJEK  je med tekmo v 52. minuti  pljunil v obraz ( šifra 24 ) sodnika tekme. Sledila je izključitev z rdečim kartonom.

Izjava s strani  igralca David Tratnjek reg. Št. 2449 ni prispela.

Prekršek po  8a., 9. in 18. In 19. Členu  DP MZKMN MS se Davidu Tratnjeku. št. 2449 izreče  PREPOVED IGRANJA NA OSMIH ( 8)  TEKMAH in velja za 16.,17.,18.,19,20.,21., 22. KOLO in zaostalo tekmo 14. Kola.

Opozarjam vsa moštva, da so zapisniki pomanjkljivo izpolnjeni in nepopolni. V bodoče bomo vse take primere sankcionirali.

Še zadnjič obveščam sodnike, da preverijo ali je zapisnik v celoti in popolno izpolnjen.tudi sodniki bodo za nepravilno izpolnjen zapisnik kaznovani.

 
 
Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 eur, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).
 
DISCIPLINSKI SODNIK MZKMN MS : DARKO VEREŠ
Kategorija: