Novice

Sklepi disciplinskega sodnika 29.04.2015

Sklepi disciplinskega sodnika z dne 29.04.2015

6.seja disciplinske komisije z dne 22.04.2015 ob 16.30 uri. Prisotni: Darko Vereš in Primož Gjerkiš.

V 12. kolu je asfaltne lige MZKMN MS  disciplinska komisija ni prejela v obravnavo s strani tekmovalne komisije MZKMN MS ničesar.

POHVALNO  ZA VSE KLUBE IN AKTERJE TEKEM.

 V 16. Kolu Pomurske lige MZKMN MS je disciplinska komisija prejela v obravnavo:

NK TELEING RAZKRIŽJE : ŠDMN BAKOVCI

Igralec ŠDMN BAKOVCI  s št. 10 DENIS VUKOVIČ reg.št. 1719  je med tekmo v 52. minuti  med hitro akcijo nasprotnikov  podrl sodnika tekme. Po mnenju sodnika namerna reakcija glede na dogajanje pred to akcijo. Po dokončani akciji  je sledila izključitev z rdečim kartonom. Igralec je mirno zapustil igrišče.

Izjava igralca DENIS VUKOVIČ je posredovana in prejeta v obravnavo.

Disciplinski sodnik MZKMN MS Darko Vereš se iz postopka izloči v skladu s 26. Členom DP MZKMN MS in sicer iz razloga, ker je član kluba iz katerega  je navedeni igralec in bi pri svojem delu lahko nastopile okoliščine, ki bi vzbujale dvom v nepristranskost. IO MZKMN MS v tem primeru določi g. Primoža Gjerkiša, da izvede obravnavo in izreče sklep.

 

SKLEP DISCIPLINSKEGA SODNIKA PRIMOŽ GJERKIŠ:

NK TELEING RAZKRIŽJE : ŠDMN BAKOVCI

Igralec ŠDMN BAKOVCI  s št. 10 DENIS VUKOVIČ reg.št. 1719  je med tekmo v 52. minuti  med hitro akcijo nasprotnikov  podrl sodnika tekme. Po mnenju sodnika namerna reakcija glede na dogajanje pred to akcijo. Po dokončani akciji  je sledila izključitev z rdečim kartonom. Igralec je mirno zapustil igrišče.

Izjava igralca DENIS VUKOVIČ je posredovana in prejeta v obravnavo.

Disciplinski sodnik MZKMN MS Darko Vereš se iz postopka izloči v skladu s 26. Členom DP MZKMN MS in sicer iz razloga, ker je član kluba iz katerega  je navedeni igralec in bi pri svojem delu lahko nastopile okoliščine, ki bi vzbujale dvom v nepristranskost. IO MZKMN MS v tem primeru določi g. Primoža Gjerkiša, da izvede obravnavo in izreče sklep.

Igralcu ŠDMN BAKOVCI, DENIS VUKOVIČ, reg. št. 1719, se izreka kazen disciplinskega sodnika po 6, 8a 9. ter 18. členu 4 tekme prepovedi igranja. Velja za tekme 17., 18., 19. in 20. kola.

Igralcu se na podlagi 15. člena Disciplinskega pravilnika izreka dodatna odložena kazen prepovedi igranja na dodatnih 4 tekmah. Dodatna kazen prepovedi igranja na 4 tekmah se ne bo izvršila, v kolikor igralec DENIS VUKOVIČ, reg. št. 1719, v sezoni 2014/2015 in 2015/2016, ne bo storil podobnega ali hujšega prekrška. 

Obrazložitev:

Disciplinski sodnik je pregledal dostavljeno prijavo sodnika ter izjavo kaznovanega igralca. Na podlagi navedenih dokumentov ni moč s 100% neizpodbitno gotovostjo trditi, da je šlo za namerno reakcijo igralca, čeprav nekateri indici na to nakazujejo. Pri izreku kazni so bila poleg ostalega zaradi narave prekrška ter nasprotujočih si navedb upoštevane tudi nekatere oteževalne in olajševalne okoliščine. Oteževalne okoliščine: prekršek se je zgodil po domnevno nedosojenem kazenskem strelu za ekipo kaznovanega igralca (iz česar lahko sklepamo, da je dejansko šlo za namero); kaznovani igralec se po prekršku ni že takoj upravičil sodniku, niti tega ni storil po sami tekmi. Olajševalne okoliščine: kaznovani igralec je po prejetem rdečem kartonu športno zapustil igrišče; kaznovani igralec v izjavi obžaluje prekršek in se sodniku tudi opravičuje; kaznovani igralec v tekoči in preteklih treh tekmovalnih sezonah ni bil obravnavan za težje prekrške.

 

 

 

 NK DOKLEŽOVJE : ŠD TRNJE

Moštvo NK DOKLEŽOVJE  je z nepopolno postavo ( 6 igralcev ) pričelo srečanje in igralo polčas in pol z nepopolno postavo. Šele v drugem polčasu se je moštvo dopolnilo.

Moštvo NK DOKLEŽOVJE je pričelo tekmo z nepopolno postavo iz delno opravičljivih in objektivnih razlogov.

Prekršek po 8c in 23. Členu DP MZKMN MS – kazen OPOMIN za NK DOKLEŽOVJE.

 KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI : KMN NEMČAVCI

 

Ekipa KMN NEMČAVCI ni prišla na tekmo ob dogovorjenem času. Prav tako ni opravičila morebitnega upravičenega izostanka.

 

Ekipa KMN NEMČAVCI  je v sezoni 2014/2015 že drugič neupravičeno izostala iz prvenstvenega tekmovanja.

Prekršek po 8c).,  8d) 2.)  in 23. Členu DP MZKMN MS – kazen ODVZEM TREH ( 3) TOČK V TEKOČEM TEKMOVANJU za KMN NEMČAVCI.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 eur, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

DISCIPLINSKI SODNIK MZKMN MS : DARKO VEREŠ in PRIMOŽ GJERKIŠ

Kategorija: