Novice

1.Seja predsedstva 2015 z dne 06.05.2015

ZAPISNIK

1. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 06.05.2015 ob 16.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
  2. Pregled zapisnika zadnje seje
  3. Tekoče zadeve
  4. Pobude in vprašanja
  5. Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Darko Vereš, Zvonko Tušak, Darko Tratnjek, Primož Gjerkiš)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Darko Vereš vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsedstvo je pregledalo odprte postavke, katere še klubi niso poravnali. Seznam klubov z neporavnanimi obveznostmi bo objavljen na internetni strani. Klube se poziva, da neplačane račune poravnajo v roku 8 dni od seje predsedstva, to je najkasneje do 15.05.2015. Klubi, ki ne bodo poravnali obveznosti do 15.05.2015 bodo izključeni iz nadaljnjega tekmovanja.

 

 

Predsedstvo je pregledalo dosedanji potek prvenstva in ugotovilo, da so letos bolj grobi prekrški z izključitvami. Klube se opominja, da naj igralci igrajo pošteno in brez grobih prekrškov, saj bodo klubi posebej sankcionirani glede na prejete rdeče kartone.

 

 

Zaključni turnir v obeh ligah se bo predvidoma organiziral 13.06.2015. Organizator turnirja za travnato ligo KMN TELEING RAZKRIŽJE, asfaltne lige pa KMN BELTINCI. Pozivamo oba kluba, da do 15.05.2015 na predsedstvo zveze javijo, če so pripravljeni organizirati in izvesti turnir.

 

 

Državno prvenstvo v malem nogometu se bo letošnje leto odvijalo 20.junija v Piranu. Medobčinsko zvezo klubov malega nogometa bo zastopal aktualni državni prvak KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI in prvaka travnate ter asfaltne lige.  

 

 

Turnir za prvaka Pomurja bo letos v organizaciji OZKMN Puconci v Pečarovcih dne 27.junija 2015. Udeležba na turnirju je obvezna za prvaka travnate lige.

 

 

 

Preložena tekma travnate lige med ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA in NK BRATONCI se po sklepu tekmovalne komisije in predsedstva mora odigrati najkasneje do 30.05.2015. Oba kluba pozivamo, da najkasneje do 15.05.2015 skleneta dogovor in sporočita na zvezo datum in uro igranja tekme zaradi delegiranja sodnika.

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

Predsedstvo je pregledalo in razpravljalo o prestopnem roku in registracijskem pravilniku.

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

                                                                                              Predsednik MZKMN

                                                                                                   Darko Vereš, 1.r.

Kategorija: