Novice

Skupščina MZKMN MS 11.08.2015

MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA   

NOGOMETA M. Sobota, Mladinska 3               

Datum: 02.08. 2015

V A B I L O

Sklicujem skupščino MZ KMN M. Sobota, ki bo

v torek, dne 11. 08. 2015 ob 18.00 uri

v  HOTELU ZVEZDA v Murski Soboti, salon Murska Republika prvo nadstropje.

Dnevni red:  

1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Ugotovitev sklepčnosti

4. Potrditev dnevnega reda

5. Poročilo predsednika MZKMN, predsednika TK, predsednika DK

6. Sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje

7. Formiranje in potrditev lig za sezono 2015/2016

8. Razprava o začetku prvenstva 2015/2016

9. Članarina, sodniški seminar

10. Pobude in vprašanja

11. Razno

Prosimo , da se skupščine sigurno udeležite . Delegati naj sabo obvezno prinesejo podpisano in z pečatom overjeno potrdilo s strani kluba.

                                                                                  Predsednik MZ KMN M. Sobota:

                                                                                  Darko Vereš l.r.

Kategorija: