Novice

Zapisnik SKUPŠČINE MZKMNMS 11.08.2015

ZAPISNIK

s seje skupščine MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 11.08.2015 ob 18.00 uri v Murski Soboti.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Ugotovitev sklepčnosti
 4. Potrditev dnevnega reda
 5. Poročilo predsednika MZKMN, predsednika TK, predsednika DK
 6. Sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje
 7. Formiranje in potrditev lig za sezono 2015/2016
 8. Razprava o začetku prvenstva 2015/2016
 9. Članarina, sodniški seminar

10. Pobude in vprašanja

11. Razno

                                                  

 

1.) Otvoritev skupščine in pozdrav predsednika MZKMN

Predsednik je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS.

 

 

2.) Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Predsednik:                                                  Primož Gjerkiš

Člana:                                                                       Tušak Zvonko

                                                                       Robert Kozar

Zapisnikar:                                                   Šooš Robert

 

Overitelja:                                                     Šadl Kristjan

                                                                       Tratnjek Darko

                                                                      

 

3.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 14 članov od 18 vabljenih.

 

4. Potrditev dnevnega reda

Dnevni red se soglasno sprejme.

 

 

5.) Poročila o tekmovanju 2014/2015

 

Predsednik MZN MS:

Najprej čestita predstavniku KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJU gospodu Zamudi za ponovno osvojitev naslova državnega prvaka ter osvojitev vice prvaka Pomurja. Čestitam zmagovalcem lig, KMN BELTINCI in KMN VIDEM, ter ekipi ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA in KMN LIPOVCI za osvojitev pokalnega zmagovalca na zaključnem turnirju.

 

Zadnje kolo in zaključni turnir pa je bila farsa in zato se je predsedstvo odločilo, da v naslednji sezoni turnirja v takšni obliki več ne bo, ampak bo turnir v zimskem času kot je bilo v lanski sezoni.

 

Predsedstvo se je sestalo na dveh sejah. Ostale komisije so se sestajale enkrat tedensko in pregledale rezultate ter zapisnike tekem. Posodobili bomo pa internetno stran, kjer objavljamo rezultate.

 

 

Poročilo tekmovalne komisije:

Vsi klubi so uspešno končali tekmovanje. Tri tekme niso bile odigrane zaradi neprihoda ekip na tekme. Bilo pa je tudi 7 rdečih kartonov. Vsi kršitelji so bili predani v disciplinski postopek in tudi ustrezno kaznovani. V novi sezoni bomo težje incidente, ki niso storjene v žaru borbe, kaznovali strožje tudi z suspenzom za eno sezono ali več sezon. Naj fair ekipa je bila ekipa ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA. Čestitke tudi ekipi KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI za osvojitev naslova prvaka.

 

Zaključni turnir je potekal na Razkrižju pri ekipi KMN TELEING RAZKRIŽJE. Zahvaljujem se vsem ekipam in organizatorju za dobro organizacijo zaključnega turnirja.

 

 

Poročilo disciplinske komisije:

V spomladanskem  delu je bilo 10 dopisnih sej. Lestvica fair play odraža tudi stanje v naši zvezi. Zmagovalec v fair playu ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA in druga KMN MURA KROG sta zbrala najmanj točk in bila najboljša med klubami. Disciplinska komisija je obravnavala in kaznovala igralce, ki so storili najtežje prekrške, kakor tudi predstavnike klubov in sodnike.

 

Razprave po poročilih ni bilo in so bila poročila sprejeta soglasno.

 

 

6.) Sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje

Na podlagi prejetih vlog za asfaltno ligo, sta vlogo za včlanitev v zvezo in tekmovanje poslali:

 1. ŠD TORPEDO (igrišče na ROPOČI)
 2. KMN KANAL (igrišče v TVD PARTIZAN)

 

Sklep skupščine:

 

 

 

Na podlagi prejetih vlog za travnato ligo, so vlogo za včlanitev v zvezo in tekmovanje poslali:

 1. KMN TEŠANOVCI
 2. ŠRD MURSKA SOBOTA
 3. KLUB MLADIH ODRANCI

 

Sklep skupščine:

Skupščina MZKMN Murska Sobota na podlagi glasovanja soglasno sprejme vse štiri nove klube v članstvo v zvezi.

 

 

Sprejem klubov v tekmovanje asfaltne lige:

Prisotni klubi asfaltne lige sprejmejo naslednji sklep:

Ekipa ŠD TORPEDO se sprejme v tekmovanje z 5 glasovi za.

Ekipa KMN KANAL se sprejme v tekmovanje z 5 glasovi za.

 

 

Sprejem klubov v tekmovanje travnate lige:

Prisotni klubi travnate lige sprejmejo naslednji sklep:

Ekipa KMN TEŠANOVCI se sprejme v tekmovanje z 9 glasovi za.

Ekipa ŠRD MURSKA SOBOTA se sprejme v tekmovanje z 9 glasovi za.

Ekipa KMN MLADIH ODRANCI se sprejme v tekmovanje z 9 glasovi za.

 

 

 

Komisija si je ogledala igrišča teh treh ekip in ugotovila naslednje:

ŠRD Murska Sobota bi igrali tekme pri OŠ III. V Murski Soboti. Travnata površina je v slabem stanju in manjkajo klopi.

KMN MLADIH ODRANCI imajo igrišče v ŠRC Odranci. Igrišče ne izpolnjuje minimalnih mer.

KMN TEŠANOVCI imajo igrišče v Tešanovcih in izpolnjujejo vse pogoje.

 

Klub KMN TELEING RAZKRIŽJE se opomni, da je potrebno urediti manjkajoče podatke o izpolnjevanju pogojev za nastopanje v travnati ligi.

 

Zvonko Tušak poudari, da klube lahko vzamemo v tekmovanje, vendar morajo izpolnjevati vse pogoje, kar se tiče opremljenost slačilnic, tušev in mer igrišč.

 

Predstavnik KMN MURA KROG pove, da je zato ustanovljena komisija, da pregleda pogoje in igrišča ter sama mora podati pozitivno ali negativno mnenje za sprejem v tekmovanje.

 

 

Tekme travnate lige se v sezoni 2015/2016 lahko odigrajo le v dveh terminih in sicer v soboto pod reflektorji  ob 20.00 uri ali v nedeljo ob 10.00 uri. Morebitne druge termine odigranja tekem, ko se kluba dogovorita sporočita tekmovalni komisiji.

 

7.)  Formiranje in potrditev lig za sezono 2015/2016

Formiranje asfaltne lige:

 1. KMN MURA KROG
 2. KMN BANGLADEŠ
 3. ŠD MLADOST KAMENCI
 4. KMN PANONSKA
 5. KMN LIPOVCI
 6. KMN BELTINCI
 7. ŠD TORPEDO
 8. KMN KANAL

 

Predlog tekmovanja: dvokrožni sistem tekmovanja in play off na koncu tekmovanja. Predlog se zavrne. Nov predlog je trokrožni sistem tekmovanja.

 

 

Prvo kolo:

 1. KMN BANGLADEŠ proti KMN LIPOVCI
 2. KMN PANONSKA proti ŠD MLADOST KAMENCI
 3. KMN BELTINCI proti KMN MURA KROG
 4. KMN KANAL proti ŠD TORPEDO

 

Prvo kolo se začne zadnji vikend v mesecu avgustu in sicer 29. ali 30.avgusta 2015.

 

Formiranje travnate lige:

 1. KMN TELEING RAZKRIŽJE
 2. ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA
 3. ŠD TRNJE
 4. ŠD METEOR MELINCI
 5. RŠD KAMENCI
 6. KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI
 7. KMN ČARDA MARTJANCI
 8. KMN NEMČAVCI
 9. ŠDMN BAKOVCI
 10. KMN OLD BOYS
 11. NK BRATONCI
 12. KMN TEŠANOVCI
 13. ŠRD MURSKA SOBOTA
 14. KMN MLADIH ODRANCI

 

Prvo kolo:

1.  KMN OLD BOYS proti ŠRD MURSKA SOBOTA

2.  ŠDMN BAKOVCI proti ŠD METEOR MELINCI

3.  RŠD KAMENCI proti KMN TEŠANOVCI

4.  ŠD TRNJE proti KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI

5.  KMN TELEING RAZKRIŽJE proti ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA

6.  NK BRATONCI proti KMN ČARDA MARTJANCI

7.  KLUB MLADIH ODRANCI proti KMN NEMČAVCI

 

 

 

Prvo kolo se začne zadnji vikend v mesecu avgustu in sicer 29. ali 30. avgusta 2015.

 

 

8.) Razprava o začetku prvenstva 2015/2016

Začetek prvenstva v obeh liga je 29. ali 30. avgusta 2015.

 

 

9.) Članarina, sodniški seminar 

 

Tekmovalna taksa v novi sezoni za pomursko ligo znaša 100,00 eur, za asfaltno ligo pa 90,00 eur. Registracija za novega igralca znaša 2,00 eur, podaljšanje pa 1,00 eur.

 

Sodniški seminar bo 27.avgusta 2015. Lokacija bo objavljena na internetni strani.

 

 

 

10.) Pobude in vprašanja

Evropsko prvenstvo bo od 22.septembra 2015 naprej. Reprezentanco Slovenije bo zastopala ekipa KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI.

 

11.) Razno

 

 

Skupščina je bila zaključena ob 20.00 uri.

 

 

 

 

Zapisnikar:                                                               Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                                                         Primož Gjerkiš                                            

Kategorija: