Novice

Skupščina MZKMN MS 16.08.2016

MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA

NOGOMETA M. Sobota, Mladinska 3             

Datum: 31.07. 2016

V A B I L O

Sklicujem skupščino MZ KMN M. Sobota, ki bo

v torek, dne 16. 08. 2016 ob 17.00 uri

v hotelu Zvezda, salon Murska Republika Murska Sobota.

Dnevni red:  

1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Ugotovitev sklepčnosti

5. Poročila o tekmovanju 2015/2016

6. Sestava lig – asfaltna in pomurska na travi

7. Razpored tekmovanj v obeh ligah 2016/2017

8. Pobude in vprašanja

9. Razno

Prosimo , da se skupščine sigurno udeležite . Delegati naj sabo obvezno prinesejo podpisano in z pečatom overjeno potrdilo s strani kluba.

                                                                                  Predsednik MZ KMN M. Sobota:

                                                                                  Darko Vereš l.r.

Kategorija: