Novice

Zapisnik skupščine 16.08.2016

MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA

MLADINSKA ULICA 3, 9000 MURSKA SOBOTA

ZAPISNIK skupščine MZKMN Murska Sobota, ki je potekala dne 16.8.2016 ob 17.00 uri v prostorih hotela Zvezda v Murski Soboti.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS

 2. Izvolitev delovnega predsedstva

 3. Potrditev dnevnega reda

 4. Ugotovitev sklepčnosti

 5. Poročila o tekmovanju 2015/2016

 6. Sestava lig – asfaltna in pomurska na travi

 7. Razpored tekmovanj v obeh ligah

 8. Pobude in vprašanja

 9. Razno

1.) Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS

Predsednik je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS, se zahvalil prisotnim za  prihod na skupščino.

 1. Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so predlagani naslednji kandidati:

Predsednik: Darko Vereš

Člana: Darko Tratnjek, Karl Zamuda

Zapnisnikar: Robert Šooš

Overovitelj: Iztok Frajman

Predlog je bil soglasno sprejet.

3.) Potrditev dnevnega reda

Predlagani dnevni red se prebere in se soglasno sprejme.

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 10 članov od 20 vabljenih.

5.) Poročila o tekmovanju 2015/2016

Poročilo poda Darko Vereš za disciplinsko komisijo in Darko Tratnjek za tekmovalno komisijo v asfaltni ligi ter pisno poročilo, ki ga je poslal Primož kot predsednik tekmovalne komisije na travi

Disciplinski sodnik je imel 9 sej oziroma po potrebi. Zapisniki sej so objavljeni na internetni strani zveze. Kaznovanih je bilo v spomladanskem delu 7 igralcev na travi in 5 na asfaltu. Štiri ekipe so bile kaznovanje z odvzemom treh točk pred izključitvijo. NK Bratonci so bili izključeni. V asfaltni ligi sta bili predčasno končane štiri tekme. Ena tekma se je končala z lažiranjem podatkov o odigrani tekmi. Ekipa ŠD Torpedo pa ni odigrala tekme z Mladost Kamenci dvakrat na gostovanju v Črenšovcih. Ekipa KMN Beltinci pa ne tekme s ŠD Torpedo. Pred pričetkom tekmovanj v jesenskem delu je potrebno poravnati vse zaostale obveznosti in tekmovalne takse za jesenski del. V kolikor le to ne bo poravnano klubi ne bodo mogli tekmovati. Za fair play za sezono 2015/2016 v asfaltni ligi so osvojili KMN Bangladeš in v Pomurski ligi ŠRD Sobota po upoštevanju vseh kriterijih tako tekmovalnih kot poravnavanja obveznosti do zveze. Vsi prekrški so obravnavani in kaznovani s pravilnikom in z disciplinsko politiko kaznovanja in navodili s strani NZS predvsem zaradi poenotenja kriterijev, da ne bi prihajalo do razlik pri kaznovanju v različnih ligah in sorodnih zvezah.

V sezoni 2015/2016 je v ligi MZKMN MS na travi nastopalo 14 klubov. Poročilo za jesenski del prvenstva je bilo podano na skupščini klubov pred začetkom spomladanskega dela prvenstva.

Spomladanski del prvenstva se je začel 28.03.216 in končal 19.06.2016.Tekmovanje je začelo14 klubov, med spomladanskim delom pa je bila ekipa NK Bratonci izključena iz tekmovanja zaradi neupravičenega prihoda na tri tekme tekom sezone. V spomladanskem delu je bilo kar nekaj tekem neodigranih.Vsi kršitelji so bili predani v obravnavo disciplinski komisiji in kaznovani v skladu z disciplinskim pravilnikom.

6.) Sestava lig – asfaltna in pomurska na travi

Pomurska liga

Na podlagi prijav klubov, skupščina sprejme sklep, da se formira pomurska liga z 12 člani za sezono 2016/2017. Sklep je soglasno sprejet.

Asfaltna liga

Na podlagi samo dveh prijav klubov iz asfaltne lige , skupščina  sprejme  sklep, da se asfaltna liga za sezono 2016/2017 razpusti in se ne formira. Sklep je soglasno sprejet.

7.) Razpored tekmovanj v obeh ligah

Razpored tekmovanj

Začetek prvenstva v pomurski ligi je 27.08.2016, konec jesenskega dela pa je 05.11.2016. Pari prvega kola so:

      1.    KMN OLD BOYS : ŠD METEOR MELINCI

 1. ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA : KMN MLADIH ODRANCI

 2. KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU : NK TEŠANOVCI

 3. RŠD KAMENCI : NK ČARDA

 4. ŠD TRNJE : ŠRD SOBOTA

 5. KMN NEMČAVCI : NK TELEING RAZKRIŽJE

8.) Pobude in vprašanja

Pobude in vprašanja

Na podlagi pobude predsednika zveze, se odpre razprava o udeležbi in neudeležbi na tekmah. Predstavniki klubov se strinjajo, da je potrebno najkasneje do srede sporočiti za preložitev tekem, da se klubi lahko pripravijo na tekme.

Predlagani sklep:

Spremenijo se kazni za neprihod na tekme in sicer:

a) prvi neprihod na tekmo iz 50,00 eur na 100,00 eur z rokom plačila 5 dni in poslanim potrdilom na mail zveze.

b) drugi neprihod na tekmo iz minus treh točk,  na minus tri točke in 100,00 eur z rokom plačila 5 dni in poslanim potrdilom na mail zvez

c) tretji neprihod na tekmo izključitev iz tekmovanja.

Predlog je soglasno sprejet.

9.) Razno

Članarina ostane ista kot v spomladanskem delu, to je 100,00 eur za jesenski del prvenstva, rok plačila do 25.08.2016.

Skupščina zaključena ob 18.40 uri.

 

Zapisnikar:                                                                 Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                                                           Darko Vereš

Kategorija: