Novice

Zapisnik predsedstva 19.03.2012

 

ZAPISNIK

7. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 19.03.2012 ob 18.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Klubi so na skupščini sprejeli datume za začetek spomladanskega dela prvenstva v asfaltni in pomurski ligi.

 

Predsedstvo je sprejelo sklep, da se klubom, ki niso plačali računov pošlje dodaten opomin po sms-u, da plačajo zaostale obveznosti. Vse zaostale obveznosti morajo klubi poravnati do srede 21.03.2012 in dostaviti potrdilo o plačilu na podjetje Kerital d.o.o. do 17.ure ali po faxu št.  02 522 32 74 ali po mailu ">. V kolikor zaostale obveznosti ne bodo poravnane bo na internetni strani objavljeno katere tekme prvega kola se ne bodo odigrale.

 

Predsedstvo je pregledalo spomladanski razpored tekem v obeh ligah in potrdilo, da je razpored pravilen tako kot je objavljen na internetni strani in kot je bil poslan klubom.

 

  1. Pobude in vprašanja

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

 

  Predsednik MZKMN

  Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: