Novice

Skupščina MZKMN MS 06.03.2019

Datum: 20.02. 2019

V A B I L O

Sklicujem skupščino MZ KMN M. Sobota, ki bo

v SREDO, dne 06. 03. 2019 ob 18.00 uri

v hotelu Zvezda Murska Sobota, salon Prekmurske republike.

Dnevni red:   1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN

                     2. Izvolitev delovnega predsedstva

                        3. Potrditev dnevnega reda

                        4. Ugotovitev sklepčnosti

                     5. Poročila: -   predsednika

-          predsednika tekmovalne komisije

-          predsednika disciplinske komisije

-          finančno poročilo

-          predsednika nadzornega odbora

                     6. Razprava po poročilih in sprejem poročil

                        7. Razrešitev dosedanje vodstva in izvolitev novega vodstva zveze

                        7. Plan dela 2019 in finančni plan 2019

                        8. Razprava o začetku prvenstva 2018/19 – pomlad

                           (prestopni rok od 01.02.-10.03.2019.)

                 9. Članarina – pomlad. del

                     10.Pobude in vprašanja

                     11.Razno

Prosimo , da se skupščine sigurno udeležite . Delegati naj sabo obvezno prinesejo podpisano in z pečatom overjeno potrdilo s strani kluba.

                                                                                  Predsednik MZ KMN M. Sobota:

                                                                                  Darko Vereš, l. r.

 pdfpooblastiloskupscina06032019.pdf

 

 

Kategorija: