Novice

Skupščina MZKMN MS 04.03.2020 ob 18.uri

V A B I L O

Sklicujem skupščino MZ KMN M. Sobota, ki bo

v SREDO, dne 04. 03. 2020 ob 18.00 uri

v hotelu Zvezda Murska Sobota, salon Prekmurske republike.

Dnevni red:   1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Ugotovitev sklepčnosti
  4. Poročila: - predsednika
  • predsednika tekmovalne komisije
  • predsednika disciplinske komisije
  • finančno poročilo
  • predsednika nadzornega odbora 

  6. Razprava po poročilih in sprejem poročil

 7. Plan dela 2020 in finančni plan 2020 

8. Razprava o začetku prvenstva 2019/20 pomlad (prestopni rok od 01.02.-15.03.2020)

9. Članarina spomladanski del

10. Pobude in vprašanja

 

Predsednik MZ KMN M. Sobota: Darko Vereš, l. r.

Kategorija: