Novice

Skupščina 19.07.2012

 

MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA   

M. Sobota, Mladinska 3               

 

Datum: 04. 07. 2012

V A B I L O

Sklicujem skupščino MZ KMN M. Sobota, ki bo

v četrtek, dne 19. 07. 2012 ob 18.00 uri

      v  dvorani GASILSKEGA DRUŠTVA Murska Sobota, Cankarjeva ul. 75.

Dnevni red:  

1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Ugotovitev sklepčnosti

4. Potrditev dnevnega reda

5. Poročilo predsednika MZKMN, predsednika TK, predsednika DK

6. Sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje

7. Formiranje in potrditev lig za sezono 2012/2013

8. Razprava o začetku prvenstva 2012/2013

9. Članarina, sodniški seminar

10. Pobude in vprašanja

11. Razno

Prosimo , da se skupščine sigurno udeležite . Delegati naj sabo obvezno prinesejo podpisano in z pečatom overjeno potrdilo s strani kluba.

                                            Predsednik MZ KMN M. Sobota:

                                                                       Srečko Horvat l.r.

Kategorija: