Novice

Zapisnik skupščine 19.07.2012

 

ZAPISNIK

s seje skupščine MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 19.07.2012 ob 18.00 uri v dvorani Gasilskega društva M. Sobota.

Dnevni red:

1.      Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS

2.      Izvolitev delovnega predsedstva

3.      Ugotovitev  sklepčnosti

4.      Potrditev dnevnega reda

5.      Poročilo predsednika MZKMN, predsednika TK, predsednika DK

6.      Sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje

7.      Formiranje in potrditev lig za sezono 2012/2013

8.      Razprava o začetku prvenstva 2012/2013

9.      Članarina-sodniški seminar, itd.

10.  Pobude in vprašanja

11.  Razno

 

 

1.)  Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS

 

Predsednik MZKMN je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS.

 

 

2.) Izvolitev delovnega predsedstva

 

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Predsednik:                                                  Erjavec Franc,

Člana:                                                           Karl Zamuda

                                                                       Primož Gjerkiš

                                                                      

Zapisnikar:                                                   Šooš Robert,

Overitelja:                                                     Korpič Simon

                                                                       Bavčar Jože

                                                                      

Verifikacijska komisija:                              Horvat Srečko

                                                                                                                                            

                                                                      

3.) Ugotovitev  sklepčnosti

 

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na skupščini prisotnih 14 klubov od vseh 19. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko nadaljuje z delom.

 

 

 

 

4. Potrditev dnevnega reda

 

Dnevni red se da v razpravo in se soglasno sprejme.

 

5. Poročilo predsednika MZKMN, predsednika TK, predsednik DK

 

Predsednik MZKMN Murska Sobota poda poročilo o delovanju zveze v pretekli sezoni. Tekmovanje v ligah se je zaključilo dobro. Člane skupščine predsednik seznani s srečanji predstavnikov ostalih pomurskih zvez malega nogometa, s katerimi so tudi organizirali turnir za Prvaka pomurskih zvez.

 

Predsednik tekmovalne komisije pove, da se je tekmovalna komisije sestala na 5.sejah, kjer je odločala o prekrških, kartonih, posebej pa opozori kluba KMN INTER DOMAJINCI in ŠD KRAŠČI09 zaradi nedostave zapisnikov s tekme. Tekmovalna komisija je kaznovala tudi dva sodnika Pomurske lige zaradi nepravilnega sojenja, ter klube, ki niso organizirali varovanja na tekmah ter klub, ki je predčasno zapustil pokalno tekmovanje.

V pripravi je novi pravilnik za asfaltno ligo katerega člani asfaltne lige dobijo po skupščini.

 

Predsednik disciplinske komisije poda poročilo o delovanju v pretekli sezoni. Predsednik posebej opozori ekipi KMN INTER DOMAJINCI  in ŠD KRAŠČI09, kateri v celotni sezoni nista pošiljali zapisnikov o tekmi in prijavi igralcev. Vse postopke, katere jim je odstopila tekmovalna komisije je disciplinska komisija zaključila.

 

 

6. Sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje

Vloge za sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje so poslali:

Športno društvo Mladost Kamenci in Športno društva Piramida Serdica sta podali vlogo za sprejem v asfaltno ligo.

Športno društvo Dolnja Bistrica in Nogometni klub Čarda sta podali vlogo za sprejem v Pomursko ligo.

Člani skupščine so z 12 glasovi za soglasno sprejeli sklep o sprejemu novih članov v medobčinsko zvezo klubov malega nogometa Murska Sobota.

 

 

7. Formiranje in potrditev lig za sezono 2012/2013

 

Formiranje lig bo potekalo po prejemu vseh izjav klubov, ki bodo želeli tekmovati v sezoni 2012/2013 in se dokončno formiranje lig opravi v roku 14 dni. Predlog tekmovalne komisije je, da se Pomurska liga razširi za dva kluba in šteje 12 ekip, asfaltna liga pa zaenkrat ostane z 12 ekipami v ligi.

 

 

8. Razprava o začetku prvenstva 2012/2013

Predlog  za začetek prvenstva za Pomursko ligo ter za asfaltno ligo je 26.08.2012.  Člani skupščine se strinjajo z datumom začetka prvenstva.

 

Prestopni rok za igralce je od 20.07.2012 do vključno 03.08.2012. Po 03.08.2012 dostava registracij za nove igralce ni možna. Člani skupščine se strinjajo z prestopnim rokom.

 

 

 

9. Članarina, sodniški seminar

Predlog predsedstva za tekmovalno takso je, da taksa ostane ista kot v lanskem tekmovanju in sicer za Pomursko ligo 110,00 eur, za asfaltno ligo pa 90,00 eur.

 

Termin za sodniški seminar bo objavljen na internetni strani za sodnike obeh lig, predvidoma pa bo 10.08.2012 in 17.08.2012 ob 19.00 uri. 

 

Kazni za neprihode na tekmo v sezoni 2012/2013 ostanejo iste kot v prejšnji sezoni in znašajo:

-          neprihod na tekmo prva tekma v znesku 50,04 eur

-          neprihod na tekmo druga tekma minus tri točke

-          neprihod na tekmo tretja tekma izključitev iz tekmovanja

 

Kazni igralec za kartone:

-          rdeči karton 6 točk

-          rumeni karton 3 točke

-          zeleni karton 1 točka

Vsakih 6 točk pomeni prepoved igranja ene tekme

 

Kazni za prejete kartone:

-          rdeči karton 5,00 eur

-          rumeni karton 2,50 eur

-          zeleni karton 1,00 eur.

 

Sodniška taksa v naslednji sezoni 2012/2013 ostane ista kot v lanski sezoni in znaša 30,00 eur.

 

 

10. Pobude in vprašanja

 

S strani KMN TURNIŠČE je bil podan predlog, da bi se sodniki asfaltne lige izmenjevali pri sojenju tekem, tako, da sodnik  ekipe, ki igra ne more soditi tekme svoje ekipe.

 

 

Predstavnik KMN VIDEM G.PRI MAJI vpraša predsedstvo zakaj se prvak naše zveze ni udeležil turnirja za prvaka zvez. Predsednik zveze mu odgovori, da je zaradi kratkega roka za prijavo na turnir bilo tudi težava zagotoviti, da prvak naše zveze sodeluje na turnirju.

 

 

 

11. Razno

 

Predsednik nadzornega odbora g. Merič Zdenko je podal pisno izjavo, da odstopa od funkcije predsednika nadzornega odbora. Odstopna izjava je sprejeta in se ga razreši kot predsednika nadzornega odbora. Prav tako je predlog predsedstva, da se razreši dosedanji član nadzornega odbora g. Pehar zaradi neudeležbe na sejah nadzornega odbora.

Skupščina soglasno sprejme sklep o razrešitvi g. Meriča in g. Pehar iz nadzornega odbora. 

Predlog skupščine za izvolitev dveh novih članov nadzornega odbora sta: Tratnjek Darko in Tadej Vitez.

Skupščina soglasno sprejme sklep, da se g. Tratnjek Darko in g. Tadej Vitez izvolita v nadzorni odbor zveze klubov malega nogometa Murska Sobota.

 

 

 

Skupščina je bila zaključena ob 19.30 uri.

 

Zapisnikar:            Predsednik delovnega pred.:

Šooš Robert           Erjavec Franc

 

                                                                      

Kategorija: