Novice

Sodniška pravila 2012 nova

 

MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA

MURSKA SOBOTA

PRAVILA NOGOMETNE IGRE V PRVENSTVU MZ KMN MURSKA SOBOTA

V MALEM NOGOMETU - ASFALT  napotki za sodnike in klube in priporočila za sojenje v sezoni 2012/2013

Za igro malega nogometa v prvenstvu MZ KMN Murska Sobota veljajo spodnja pravila.

Pravilo 1: IGRIŠČE

Tekme se igrajo na asfaltnih igriščih. Igrišče mora biti pravokotne oblike. Ne sme biti daljše od 42 metrov (m) in ne krajše kot 25 m. Široko pa ne več od 25 m in ne manj od 15 m. V vsakem primeru mora biti dolžina igrišča večja kot širina.

Igrišče mora biti označeno z dobro vidnimi črtami širine vsaj 8 centimetrov (cm). Daljši mejni črti se imenujeta vzdolžni, krajši pa prečni. Na igrišču mora biti označena središčna črta, ki igrišče razpolavlja. Sredina igrišča mora biti označena z dobro vidno označbo (točko); okrog katere se zariše krog polmera 3 m.

Na obeh straneh igrišča, v razdalji 6 m od vratnic, se zariše polkrog. Na njegovem vrhu se zariše vodoravna črta, paralelno s prečno črto med vratnicami. Dolžina te črte je 3,16 m. Notranji del tega kroga je KAZENSKI PROSTOR.

Na sredini obeh prečnih črt se morajo postaviti vrata, ki se sestoje iz dveh navpičnih letev (vratnic) v medsebojni razdalji 3 m ( notranje mere). Višino vrat označuje vodoravna letev (prečka), katere rob je v višini 2 m od tal. Širina in debelina letev je 8 cm. (op.: kvadratne oblike).

Opomba:
- vrata (gol), so lahko prenosna, vendar morajo biti med igro varno pričvrščena na tla (igrišče),
- mreže na vratih so lahko iz konoplje, jute ali najlona, in morajo biti pritrjene na vratnici in prečko na ustrezna pripela in podporo za vrati. V kolikor je mreža iz najlona, le - ta ne sme biti tanjša od tiste iz konoplje ali jute.

POMEMBNO: Če se na tekmi, ki se igra po pravilih tekmovanja, prečka zlomi ali premakne, je treba prekiniti igro in zaključiti tekmo, razen, če se prečka popravi in ponovno postavi na svoje mesto ali se zamenja z novo in to tako, da ni nevarnosti za igralce. Sodnik nadaljuje igro s sodniškim metom na mestu kjer se je nahajala žoga v trenutku prekinitve igre, razen, če je bila tedaj v kazenskem prostoru. V tem primeru bo sodnik spustil žogo na delu črte kazenskega prostora s točke, ki je najbližja mestu kjer se je nahajala žoga v trenutku prekinitve igre.

O  ustreznosti  igrišča  za  odigravanje  tekme  odloča  sodnik .

V primeru neustrezno pripravljenega igrišča  sodnik ne dovoli začetka tekme dokler se pomanjkljivosti ne odpravijo. V kolikor to ni možno v doglednem času in je zato ogroženo igranje naslednje tekme, se tekma ne odigra, sodnik pa o tem poroča pristojnemu organu.

 

Pravilo 2: ŽOGA

Značilnosti in mere:

  • Žoga mora biti okrogla.
  • Žoga naj bo narejena iz usnja ali drugega primernega materiala (za izdelavo žoge se ne sme uporabljati material, ki bi bil lahko nevaren za igralce).
  • Uporablja se žoga številka 4 – ( pol - odbojna)
  • Žoga se med tekmo ne sme zamenjati, razen, če to dovoli sodnik.

Zamenjava neustrezne žoge:
• če med igro žoga poči ali postane drugače neustrezna:
- je potrebno igro prekiniti
- igra se nadaljuje s sodniškim metom z novo žogo na mestu, kjer je prva postala neustrezna

Op.: če se je to zgodilo v kazenskem prostoru, mora sodnik spustiti žogo na delu črte omenjenega prostora, in to na točki, ki je najbližje mestu, kjer se je nahajala v trenutku prekinitve igre.

• če žoga poči ali postane neustrezna v času prekinitve (začetni udarec, udarec od vrat, udarec iz kota, prosti udarec, kazenski udarec, udarec iz outa) se igra ustrezno nadaljuje.

Dve žogi za tekmo mora zagotoviti domača ekipa, sodnik pa lahko izbere boljši žogi.

Pravilo 3: ŠTEVILO IGRALCEV

Tekmo igrata moštvi z največ po 5 igralci, od katerih je eden vratar, ki se od ostalih razlikuje po barvi majice. Vsaka ekipa mora imeti svojega kapetana, ki mora biti naveden  v poročilu  o  odigrani  tekmi  (v  nadaljevanju  »zapisnik«)  in  nositi kapetanski trak na levi roki.

Za posamezno tekmo ekipa lahko prijavi vseh 16 igralcev, ki jih je potrebno pred tekmo vpisati v zapisnik. Imeti morajo veljavne tekmovalne izkaznice.

V kolikor se po končani tekmi ugotovi, da je nastopal igralec, ki ni vpisan v zapisniku, se na osnovi pritožbe nasprotne ekipe tekma registrira v korist ekipe, ki se je pritožila. Pritožba mora biti najavljena v zapisniku.

Ekipam  je  dovoljeno  neomejeno  število  menjav.  Menjave  se  vršijo  v prostoru za menjave pred rezervnimi klopmi ob sredini igrišča in sicer ob prekinitvah. Menjave dovoljuje sodnik ob dogovoru z ekipama pred začetkom tekme.

  Menjava je izvršena ob  potem,  ko  v prostoru  za  menjave igralec iz igre zapusti igrišče, v igrišče pa vstopi rezervni igralec s čimer postane igralec, igralec, ki je zapustil igrišče pa postane rezervni igralec.

V  primeru  kršitev  (prezgodnji  vstop  in  izstop  ali  vstop  izven  prostora  za menjave) se igralca kaznuje z zelenim kartonom.

Najmanjše število igralcev, s katerim ekipa lahko nastopa oz. igra je 3 od katerih mora biti eden vratar.

Če tekmo prične minimalno število igralcev (2+1) in je kateri izključen (zelen, rumen ali rdeč karton) se  tekma prekine in registrira 3:0 za nasprotno ekipo razen če je ta dosegla ugodnejši izid. V  kolikor  je istočasna izključitev in sta obe ekipi začeli z minimalnim številom igralcev se tekma  prekine. Odločanje o rezultatu tako končane sklene tekmovalna in disciplinska komisija

Mesto z  vratarjem  lahko  menja  ob  prekinitvah  in  dovoljenjem  sodnika  katerikoli igralec vpisan v poročilo o tekmi. Obvezna je menjava majice.

Izključeni igralec še pred začetkom tekme se lahko zamenja z rezervnim igralcem. Poleg vseh rezervnih igralcev, ki so navedeni v zapisniku, sta na klopi za rezervne igralce oz. v za to določenem prostoru še največ 3 predstavniki ekipe ( predstavnik kluba, trener, zdravniška služba ).

Pravilo 4: OPREMA IGRALCEV

Igralci morajo nastopati v majicah enotne barve, na katerih so lahko poljubna, vendar največ dvomestna števila. Vratar mora imeti majico, ki se po barvi razlikuje od majic igralcev na igrišču.

Vratar je lahko oblečen tudi v spodnji del trenerke oziroma dolge vratarske hlače, ostalim igralcem pa je to dovoljeno le v primeru zelo hladnega vremena.

Če prideta  na  igrišče  obe  ekipi  v  majicah  enake  barve,  jih  je  dolžna  zamenjati gostujoča ekipa.  V  nasprotnem  primeru  majice  zamenja  domača  ekipa.  Tudi  na  rezervnih majicah morajo biti številke.

Za igranje malega nogometa se dopuščajo le športni copati.  Vsi igralci morajo biti obuti. Uporaba ščitnikov je zaželena.

Nošenje ur, verižic, uhanov, prstanov in ostalih okraskov je prepovedano. Igralcem, ki niso opremljeni kot določa to pravilo, sodnik ne dovoli nastopanja. Vsi igralci na vseh igriščih nastopajo na lastno odgovornost.

Pravilo 5: SODNIKI

Tekme vodi  sodnik gostujoče ekipe  z  opravljenim  sodniškim izpitom.

V kolikor na tekmi iz kakršnega koli razloga ni sodnika z opravljenim sodniškim izpitom, morata ekipi določiti sodnika in tekmo odigrati. Ime in priimek sodnika mora biti vpisano v zapisnik.

Odločitve sodnika na tekmi so dokončne, v kolikor ni materialne kršitve pravil igre in so takšne odločitve vplivale na izid tekme.

Pravilo 6: TRAJANJE IGRE

Igra traja 2 x 30 minut s 5 minutnim odmorom. Sodnik po prosti sodniški presoji nadoknadi igralni čas, ki je bil izgubljen zaradi poškodb igralcev, incidentov, neredov, zavlačevanja       pri izvajanju prostih udarcev in drugih nadaljevanj, izrekanju disciplinskih kazni, namernega udarjanja žoge iz igrišča, iskanja   ipd.

Če se ob času, predvidenem za začetek tekme, eno moštvo ne pojavi na igrišču z ustreznim  številom  igralcev,  bo sodnik počakal največ 15 minut in to le v primeru, če je moštvo sporočilo opravičljiv razlog zamude.

Vsaka ekipa ima na voljo v vsakem polčasu po 1 time-out (trajanje 1 minuta) na zahtevo trenerja oziroma vodje ekipe z rezervne klopi. Za ta čas se podaljša tudi igralni čas tekme. Pri tem igralci, ki so na igrišču ostanejo v igralnem polju,trener oziroma vodja ekipe pa v prostoru za menjave. Neiskoriščen time-out v prvem polčasu se ne prenaša v drugi polčas.

V kolikor  je  bila  tekma  prekinjena  iz  opravičljivih  oz.  objektivnih  vzrokov  pred potekom 2/3 igralnega časa (40 minutami), organizator tekmovanja določi nov termin za ponovitev tekme, najkasneje v 14 dneh oziroma sprejme odločitev o rezultatu na podlagi pravilnika.

Prestavitev tekem je možna samo na podlagi soglasja tekmovalne komisije.

Pravilo 7: ZAČETNI UDAREC

Pred izvedbo začetnega udarca ekipi opravita žreb. Ekipa, ki dobi žreb ima pravico do izbire strani igrišča, nasprotna ekipa pa pravico do izvedbe začetnega udarca.

Začetni udarec je pravilno izveden, ko je žoga  po sodnikovem znaku z nogo udarjena naprej.

Pri začetnem udarcu morajo biti vsi igralci na svoji polovici igrišča, nasprotni igralci pa izven središčnega kroga oziroma 3 m stran.

Igralec, ki je izvedel začetni udarec ne sme ponovno igrati z žogo,  dokler se je ne dotakne katerikoli drug igralec.

Iz začetnega udarca je dovoljeno doseči zadetek.

Pravilo 8: ŽOGA IZVEN IGRE, ZADETEK

Žoga je izven igre, ko s celim obsegom preide vzdolžno ali prečno črto ali ko sodnik prekine igro.

Zadetek je dosežen, ko žoga s celim obsegom preide prečno črto med vratnicama in pod prečko in to le, če je bil dosežen na pravilen način.

Pravilo 9: PREKRŠKI IN NEŠPORTNO VEDENJE

Prekrški  in  nešportno  vedenje  igralcev  in  klubskih  predstavnikov  se  kaznuje  s streljanjem  prostih  udarcev,  sodniškimi  meti,  opomini  igralcev  ter  izključitvami igralcev, rezervnih igralcev in predstavnikov ekip (odstranitev).

Prosti udarci so lahko direktni (možno doseči zadetek brez dotika drugega igralca) in indirektni.

Direktni prosti udarec

Z direktnim prostim udarcem sodnik kaznuje moštvo, katere igralec je storil enega od naslednjih prekrškov nad nasprotnim igralcem na igrišču:

a)      brcne ali poskuša brcniti nasprotnika

b)      spotakne nasprotnika ali poskuša spotakniti nasprotnika

c)       skoči na nasprotnika

d)      odriva nasprotnika z ramo

e)      udari ali poskuša udariti nasprotnika

f)       porine nasprotnika

g)      drži nasprotnika

h)      pljune nasprotnika

i)        namerno igra z roko (to se ne nanaša na vratarja v njegovem kazenskem prostoru).

Direktni prosti udarec bo izveden z mesta, kjer se je prekršek dogodil. Če je bil prekršek storjen izven igrišča, se igra nadaljuje s sodniškim metom.

Kazenski udarec bo dosojen, če igralec braneče ekipe napravi enega izmed zgornjih prekrškov znotraj svojega kazenskega prostora ne glede na položaj žoge pod pogojem, da je žoga v igri.

Indirektni prosti udarec

Z indirektnim prostim udarcem kaznuje sodnik moštvo, katere igralec je storil enega od navedenih prekrškov:

a)      igra na način, ki je po sodnikovi oceni nevaren

b)      pravilno odriva nasprotnika, ko žoga ni v igralni razdalji in očitno ne poskušata igrati z njo

c)       ko ne igra z žogo, preprečuje napredovanje nasprotnika, (to je teče med nasprotnikom in žogo ali se postavi tako, da tvori oviro nasprotniku)

d)      vratarju preprečuje vmetavanje žoge (oddajanje) v igro iz njegovih rok

e)      če vratar žogo drži  v roki več kot 4 sekunde po tem ko si je pridobil popoln nadzor nad njo

f)       če se vratar dotakne ali kontrolira žogo z rokami v svojem kazenskem prostoru, potem ko mu jo je namerno podal z nogo njegov soigralec

g)      če se vratar dotakne ali kontrolira žogo z rokami v svojem kazenskem prostoru, potem ko mu je bila podana direktno od udarca iz outa s strani soigralca

h)      po oddani žogi, ki jo je imel vratar v svoji posesti , prejme žogo nazaj od soigralca, brez da bi žoga najprej prešla sredinsko črto ali da bi z njo igral nasprotnik ( velja samo pri postopku vmetavanja od vrat).Pravilo 12

Indirektni prosti udarec bo izveden z mesta, kjer je bil prekršek storjen, razen ko je storjen v  vratarjevem  prostoru. V tem primeru bo indirektni prosti udarec izveden s črte vratarjevega prostora z najbližje točke, kjer je bil prekršek storjen.

Disciplinske kazni

Kršitve za zeleni  karton (2 minutna kazen):

Sodnik kaznuje igralca z zelenim kartonom kadar:

a)      se nešportno obnaša

b)      z besedo in dejanji kaže ne strinjanje s sodnikovo odločitvijo nenehno krši pravila igre

c)       zavlačuje z nadaljevanjem igre

d)      ne odstrani se na predpisano razdaljo za nadaljevanje igre pri udarcu iz kota, udarcu iz outa ali prostem strelu

e)      nepravilno zamenja igralca (vstopi prezgodaj ali na napačnem mestu)

f)       namerno zapusti igrišče brez odobritve sodnika.

Za katerekoli teh kršitev, bo dosojen indirektni prosti strel za nasprotno ekipo z mesta, kjer je do kršitve prišlo. Če je bila kršitev storjena znotraj vratarjevega prostora, bo indirektni prosti udarec izveden s črte vratarjevega prostora z najbližje točke, kjer je bil prekršek storjen.

Sodnik bo igralca opomnil tudi, če bo na brezobziren način storil enega izmed prekrškov za katerega bo dosodil direktni prosti udarec za nasprotno ekipo.

Za težje kršitve in ponovljen prekršek za zeleni karton se kaznuje z rumenim kartonom ( 3 minutna kazen ):

Kršitve  za  rdeči  karton  ( 5 minutna kazen in prepoved   nastopanja  v  nadaljevanju tekme ):

Sodnik kaznuje igralca z rdečim kartonom kadar:

a)      stori resen prekršek

b)      se nasilno in nešportno obnaša

c)       pljune nasprotnika ali katerokoli osebo

d)      prepreči zadetek ali čisto priložnost za zadetek z namerno igro z roko (to ne velja za

vratarja znotraj svojega kazenskega prostora)

e)      prekršek nad nasprotnikom v čisti priložnosti za dosego zadetka (kršitev se kaznuje s prostim strelom ali kazenskim strelom).

f)       uporablja prostaške in žaljive besede

g)      stori kršitev, ki se kaznuje z zelenim ali rumenim kartonom, po že prejetem rumenem kartonu.

Izključeni igralec ( prejet rdeči karton) ne more več sodelovati v igri. Po petih minutah ga lahko zamenja rezervni igralec, razen če  njegovo moštvo v tem času ni prejelo zadetka. V tem primeru se postopa sledeče:

a)      če pri igri 5:4, moštvo z igralcem več doseže zadetek, se tedaj moštvo, ki je zadetek prejelo popolni.

b)      če pri igri 3:3 ali 4:4 katerokoli moštvo doseže  zadetek, se tedaj moštvi ne dopolnjujeta.

c)       če pri igri 5:3 ali 4:3, moštvo z večjim številom igralcev doseže  zadetek, se tedaj moštvo, ki je zadetek prejelo, dopolni le z igralcem, ki je bil prvi izključen.

d)      če  doseže  zadetek  moštvo  z  igralcem  manj  v  igri,  se  tedaj  tekma  nadaljuje  ob nespremenjenem številu igralcev.

Opomba ( tolmačenje):

Pri prejetem zelenem kartonu   se lahko vrne isti igralec na igrišče upoštevajoč zgornje pogoje od a) do d) po prejetem zadetku, pri prejetem rumenem kartonu pod zgornjimi pogoji od a) do d) po prejetem zadetku pa rezervni igralec. Isti igralec, ki je prejel rumeni karton pa lahko vstopi v igro kot menjava po 3 minutah( ko preteče časovna kazen) v kolikor se prej uporabi pravilo od a) do d) po prejetem zadetku . Pravila veljajo tudi za vratarje. Zamenja ga rezervni vratar ali pa igralec, ki obleče drug dres ob igranju z enim igralcem  manj( dvema) v času disciplinske kazni ali pod pogoji dopolnitve moštva a) do d) po prejetem zadetku. Igralec, ki je prejel rdeči karton pa mora zapustiti tako igrišče kot klop za rezervne igralce.

V tem primeru se postopa sledeče:

Sodnik je dolžan igralca, ki je dobil kakršen koli karton vpisati v zapisnik. Sodnik je dolžan igralca, ki je dobil rdeč karton vpisati v zapisnik po odigrani tekmi skupaj s poročilom o izključitvi predati organizatorju tekmovanja.

Izključeni igralec nima pravice nastopa na naslednji tekmi, v kolikor disciplinska komisija ne izreče drugačnega ukrepa.

Pravilo 10: IZVAJANJE PROSTIH UDARCEV

Ob izvajanju  prostih  udarcev  nasprotniki  ne  smejo  ovirati  hitre  izvedbe,  v kolikor pa  izvajalec  zahteva ali na sodnikovo pobudo (kadar smatra, da ne bo hitre izvedbe), pa jih sodnik pomakne na oddaljenost 3 m od žoge.

Ob izvedbi prostega udarca se mora žoga nahajati na mestu prekrška in mirovati. Žoga je v igri, ko jo igralec udari z nogo in se premakne.

Igralec, ki je izvajal prosti udarec, se ne sme dotakniti žoge, preden se je ne dotakne katerikoli drug igralec.

Če moštvo, ki naj izvede prosti udarec, tega ne stori v 4 (štirih) sekundah ko so za izvajanje dani pogoji,   bodo  sodniki  določili  indirektni  prosti  udarec  v  korist nasprotnega moštva.

Kazenski  udarec  se  izvaja  s  kazenske  točke na 6 metrov.  Ob  izvajanju kazenskega udarca morajo biti vsi igralci, razen vratarja in izvajalca, izven kazenskega prostora. Izvajalec kazenskega udarca mora biti jasno znan. Vratar se mora nahajati na prečni črti v vratih in se lahko pomika po črti.

Igralec, ki izvaja kazenski udarec mora žogo udariti naprej in se je ne sme ponovno dotakniti, preden se je ne dotakne katerikoli drug igralec.

Če moštvo, ki naj izvede kazenski udarec, tega ne stori v 4 (štirih) sekundah ko so za izvajanje  dani   pogoji,  bodo  sodniki  določili  indirektni  prosti  udarec  v  korist nasprotnega moštva.

Pravilo 11: UDAREC IZ OUTA

Tedaj, ko žoga s celim obsegom po tleh ali po zraku zapusti igrišče na vzdolžnini črti, se izvede udarec iz outa za nasprotno ekipo, katerega igralec je imel zadnji dotik z žogo. Udarec se izvede z nogo.

Ob izvajanju  outa  nasprotniki  ne  smejo  ovirati  hitre  izvedbe,  v  kolikor pa izvajalec zahteva, pa jih sodnik pomakne na oddaljenost  1m od vzdolžne  črte oziroma 1 m od mesta izvajanja na črti.

Izvajalec udarca iz outa ob izvedbi ne sme stopiti v igrišče, žoga mora mirovati na vzdolžni črti oziroma do 1 m od črte.   Igralec, ki izvaja udarec iz outa tudi ne sme ponovno igrati z žogo, preden se je ne dotakne katerikoli drug igralec. Izvajanje z zaletom je dovoljeno.

Zadetek dosežen direktno iz udarca iz outa, se ne prizna.

Če moštvo, ki naj izvede udarec iz outa, tega ne stori v 4 (štirih) sekundah ko so za izvajanje  dani  pogoji,  bodo  sodniki  določili  udarec  iz  outa  v  korist  nasprotnega moštva.

Vratar ne sme z rokami kontrolirati žoge,  ki mu jo je podal soigralec z udarcem iz outa. V tem  primeru sodnik dosodi indirektni prosti strel z mesta prekrška oziroma s črte vratarjevega prostora.

Pravilo 12: VMETAVANJE OD VRAT

Tedaj, ko žoga  s katero je zadnji igral igralec napadajočega moštva, po tleh ali po zraku preide prečno črto (razen del črte med vratnicama in prečko), mora vratar vrniti žogo  v igro z roko.   Vrne jo tako,  da  jo iz kazenskega prostora vrže v polje izven kazenskega prostora. Žoga je v igri ko zapusti kazenski prostor. Igralci morajo biti pri tem izven kazenskega prostora.

Če vmetavanje od vrat ni izvršeno v času 4 (štirih) sekund ko so za izvajanje dani pogoji,  bo  dosojen  indirektni  prosti  udarec za nasprotno  ekipo  s  črte  kazenskega prostora s točke najbližje storjenemu prekršku.

Vratar lahko sedaj  vrže žogo preko sredinske črte igrišča. Zadetek dosežen direktno iz vmetavanja brez dotika še kateregakoli drugega igralca, se ne prizna.

V primeru, ko vratar žogo ujame (pred tem zadnji igral igralec nasprotnega moštva) v igri in z roko vrže v nasprotni gol brez dotika še kateregakoli drugega igralca, se zadetek ne prizna.

Po oddani žogi, ki jo je imel vratar v svoji posesti pri postopku  vmetavanja od vrat , prejme žogo nazaj od soigralca, brez da bi žoga najprej prešla sredinsko črto ali da bi z njo igral nasprotnik bo dosojen indirektni prosti udarec s točke storjenega  prekrška oziroma s črte kazenskega prostora s točke najbližje storjenemu prekršku.

Pravilo 13: UDAREC IZ KOTA

Tedaj, ko žoga  s katero je zadnji igral igralec napadajočega moštva, po tleh ali po zraku preide  prečno  črto (razen del črte med vratnicama in prečko), po tleh ali po zraku in je z njo igral zadnji  igralec branečega moštva, vključno z vratarjem, bo sodnik dosodil udarec iz kota za napadajočo ekipo.

Ob izvajanju nasprotniki ne smejo ovirati hitre izvedbe, v kolikor pa izvajalec zahteva, pa jih sodnik pomakne na oddaljenost  3 m od žoge.

Igralec, ki izvaja udarec iz kota tudi ne sme ponovno igrati z žogo, preden se je ne dotakne katerikoli drug igralec.

Iz udarca iz kota se lahko neposredno doseže zadetek.

Če moštvo, ki naj izvede udarec iz kota, tega ne stori v 4 (štirih) sekundah ko so za izvajanje  dani   pogoji,  bodo  sodniki  določili  indirektni  prosti  udarec  v  korist nasprotnega moštva iz kotnega prostora.

Kategorija: