Organi zveze


Skupščina je najvišji organ, ki ga sestavljajo predstavniki vseh članov MZ KMN Murska Sobota.


Predsedstvo:

Predsednik: Darko Vereš
Podpredsednik: Primož Gjerkiš
Člani predsedstva: Vereš Darko, Primož Gjerkiš, Darko Tratnjek, Robert Kozar in Tušek Zvonko

Izmed vseh članov predsedstva se ustanovijo 3 stalne komisije, ki jih sestavljajo:

  • tekmovalna komisija: Primož Gjerkiš – travnata liga, Darko Tratnjek - asfaltna liga
  • disciplinska komisija: Darko Vereš
  • registracijska komisija: Tušak Zvonko

Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov zveze ter opravlja stalni nadzor nad finančnim poslovanjem zveze

Predsednik: Karl Zamuda
Člana: Arvaj Robert in Pehar Robert


Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku za kršitev pravilnikov zveze in ostalih pravil zveze organom in članom zveze.

Predsednik: Vereš Darko