Pravno obvestilo

Avtorske pravice
Vsebine (v HMTL datotekah, tekstovnem materialu, slikah, avdio/video posnetkih in ostale vsebine), objavljene na spletnih straneh http://www.mzkmn-ms.com so last Medobčinske zveza klubov malega nogometa Murska Sobota,  v nadaljevanju MZKMN-MS in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.
Na drugih spletnih straneh ni dovoljeno linkanje na datoteke, slike, video posnetke, audio posnetke in druge podobne multimedijske vsebine iz spletne strani www.mzkmn-ms.com, razen z našim dovoljenjem. Dovoljena pa je uporaba povezave na našo spletno stran, kjer so vsebine tudi prikazane.

Strani, ki jih pokriva Pravno obvestilo
To Pravno obvestilo pokriva spletno mesto www.mzkmn-ms.com in vse podstrani spletnega mesta www.mzkmn-ms.com

Pridržki
MZKMN-MS bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, primernost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

MZKMN-MS tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

MZKMN-MS ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.
Prav tako si pridržujemo pravico do sprememb vsebin.


Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

Medobčinska zveza klubov malega nogometa Murska Sobota
Mladinska ulica 3
9000 Murska Sobota

E-pošta: