Roster: KMN Turnišče [KMNT] | Asfaltna liga 2010/2011