Zapisniki

1.Seja Tekmovalne komisije 12.09.2012

|

 

ZAPISNIK

1. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 12.09.2012 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

 

POMURSKA LIGA 1.kolo in 2.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

 

V 2.kolu na tekmi med ŠD TRNJE in KMN NEMČAVCI, se igralec ekipe KMN NEMČAVCI, TIVOLD BORIS reg.št. 2018 zaradi prejetega rdečega kartona preda v disciplinski postopek DK.

 

V 2.kolu na tekmi med KMN SUHI VRH in ŠD METEOR se igralec ekipe KMN SUHI VRH, ŠKERLAK SEBASTJAN reg.št. 5540 zaradi prejetega rdečega kartona preda v disciplinski postopek DK.

 

V 2.kolu na tekmi med ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA in RŠD KAMENCI se igralec ekipe ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA, DAVID KELENC reg.št. 2476 zaradi prejetega rdečega kartona preda  v disciplinski postopek DK.

 

 

                               

ASFALTNA LIGA 1.kolo, 2.kolo in 3.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

 

V 2.kolu na tekmi med KMN RAKIČAN in KMN BELTINCI se igralec ekipe KMN BELTINCI, LUKA GEČ reg.št. 2319 zaradi prejetega rdečega kartona preda v disciplinski postopek DK.

 

V 2.kolu na tekmi med KMN KERENČIČEVA in KMN TURNIŠČE je ekipa KMN KERENČIČEVA predala nepopoln zapisnik (manjka prijava igralcev). Ekipa KMN KERENČIČEVA se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 3.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN BANGLADEŠ je ekipa KMN INTER DOMAJINCI predala nepopoln zapisnik (manjka prijava igralcev). Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

2. Tekoče zadeve

 

Na zahtevo igralca JURE JERIČ reg.št. 2356 se prekine registracija za sezono 2012/2013 pri klubu KMN SLOVAN Murska Sobota. Igralec ni odigral nobene tekme v tej sezoni.

Na zahtevo KMN RAKIČAN se prekine registracija za igralca SAŠO GERENDAJ reg.št. 2309.

 

Oba igralca nimata možnosti za ponovno registracijo v letošnji sezoni.

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 17.30 uri.

Predsednik TK          

Vereš Darko

Kategorija: