Zapisniki

1.Seja Disciplinske komisije 12.09.2012

|

 

ZAPISNIK

1. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 12.09.2011 ob 17.30 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 1.kolo in 2.kolo

 

V 2.kolu na tekmi med ŠD TRNJE in KMN NEMČAVCI, se igralec ekipe KMN NEMČAVCI, TIVOLD BORIS reg.št. 2018 zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 3 (tremi) tekmami prepovedi igranja in velja za 3., 4. in 5.kolo.

 

V 2.kolu na tekmi med KMN SUHI VRH in ŠD METEOR se igralec ekipe KMN SUHI VRH, ŠKERLAK SEBASTJAN reg.št. 5540 zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 3 (tremi) tekmami prepovedi igranja in velja za 3., 4. in 5.kolo.

 

V 2.kolu na tekmi med ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA in RŠD KAMENCI se igralec ekipe ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA, DAVID KELENC reg.št. 2476 zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 3 (tremi) tekmami prepovedi igranja in velja za 3., 4. in 5.kolo.

 

 

ASFALTNA LIGA 1.kolo, 2.kolo in 3.kolo

 

V 2.kolu na tekmi med KMN RAKIČAN in KMN BELTINCI se igralec ekipe KMN BELTINCI, LUKA GEČ reg.št. 2319 zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 2 (dvema) tekmama prepovedi igranja in velja za 3. in 4. kolo.

 

V 2.kolu na tekmi med KMN KERENČIČEVA in KMN TURNIŠČE je ekipa KMN KERENČIČEVA predala nepopoln zapisnik (manjka prijava igralcev). Ekipa KMN KERENČIČEVA se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

V 3.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN BANGLADEŠ je ekipa KMN INTER DOMAJINCI predala nepopoln zapisnik (manjka prijava igralcev). Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

 

  Predsednik DK

  ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: