Zapisniki

Zapisnik 2.seje Tekmovalne komisije

|

 

ZAPISNIK

2. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 27.09.2012 ob 15.30 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

 

POMURSKA LIGA 3.kolo in 4.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 3.kolu na tekmi med RŠD KAMENCI in KMN NEMČAVCI je igralec KMN NEMČAVCI KLEMENČIČ ŠTEFAN reg.št. 867 prejel rdeči karton. Igralec KLEMENČIČ ŠTEFAN se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 4.kolu na tekmi med ŠD TRNJE in KMN VIDEM G.PRI MAJI tekma ni bila odigrana zaradi premajhnega števila igralcev ekipe KMN VIDEM G.PRI MAJI. Tekma se po uradni dolžnosti  registrira z 3:0 za ŠD TRNJE. Ekipa KMN VIDEM G.PRI MAJI se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

                               

ASFALTNA LIGA 4.kolo in 5.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 4.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI09 in KMN PANONSKA ekipa ŠD KRAŠČI09 ni dostavila  zapisnika o tekmi. Ekipa ŠD KRAŠČI09 se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 5.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN RAKIČAN je ekipa KMN INTER DOMAJINCI dostavila pomanjkljiv zapisnik (manjka prijava igralcev obeh ekip). Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

2. Tekoče zadeve

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 16.00 uri.

 Predsednik TK               

  Vereš Darko

Kategorija: