Zapisniki

Zapisnik 2.seje Disciplinske komisije

|

 

ZAPISNIK

2. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 27.09.2012 ob 16.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 3.kolo in 4.kolo

 

V 3.kolu na tekmi med RŠD KAMENCI in KMN NEMČAVCI je igralec KMN NEMČAVCI KLEMENČIČ ŠTEFAN reg.št. 867 prejel rdeči karton. Igralec KLEMENČIČ ŠTEFAN se zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 3 (tremi) tekmami prepovedi igranja in velja za 4., 5. in 6.kolo.

 

 

V 4.kolu na tekmi med ŠD TRNJE in KMN VIDEM G.PRI MAJI tekma ni bila odigrana zaradi premajhnega števila igralcev ekipe KMN VIDEM G.PRI MAJI. Tekma se po uradni dolžnosti  registrira z 3:0 za ŠD TRNJE. Ekipa KMN VIDEM G.PRI MAJI se po 12.členu disciplinskega pravilnika in sklepu skupščine z dne 18.07.2011 kaznuje z 50,04 eur kazni.

 

 

ASFALTNA LIGA 4.kolo in 5.kolo

 

 

 

V 4.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI09 in KMN PANONSKA ekipa ŠD KRAŠČI09 ni dostavila  zapisnika o tekmi. Ekipa ŠD KRAŠČI09 se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

V 5.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN RAKIČAN je ekipa KMN INTER DOMAJINCI dostavila pomanjkljiv zapisnik (manjka prijava igralcev obeh ekip). Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 16.30 uri.

 

   Predsednik DK

   ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: