Zapisniki

Zapisnik 3.seje disciplinske komisije

|

 

ZAPISNIK

3seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 10.10.2012 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 5.kolo in 6.kolo

 

V 5.kolu na tekmi med ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA in ŠD METEOR MELINCI je igralec ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA VUK ANDREJ reg.št. 2479 prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja. Igralec VUK ANDREJ se se zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 3 (tremi) tekmami prepovedi igranja in velja za 6., 7. in 8.kolo.

 

V 5.kolu na tekmi med ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA in ŠD METEOR MELINCI je igralec ŠD METEOR MELINCI GRAJ LUKA reg.št. 9450 prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja. Igralec GRAJ LUKA se se zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 3 (tremi) tekmami prepovedi igranja in velja za 6., 7. in 8.kolo.

 

V 6.kolu na tekmi med KMN NEMČAVCI in KMN BULLS APAČE je igralec KMN BULLS APAČE LUKMAN TADEJ reg.št. 2432 prejel rdeči karton zaradi prekrška. Igralec LUKMAN TADEJ se se zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 2 (dvema) tekmama prepovedi igranja in velja za 7. in 8.kolo.

 

V 6.kolu na tekmi med RŠD KAMENCI in KMN OLD BOYS je igralec RŠD KAMENCI ALBERT KOVAČ reg.št. 2194 prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja. Igralec ALBERT KOVAČ se se zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 2 (dvema) tekmama prepovedi igranja in velja za 7. in 8.kolo.

 

V 6.kolu na tekmi med RŠD KAMENCI in KMN OLD BOYS je igralec KMN OLD BOYS SAPAČ ANDREJ reg.št. 0214 prejel rdeči karton zaradi prekrška. Igralec SAPAČ ANDREJ se zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 1 (eno) tekmo prepovedi igranja in velja za 7. kolo.

 

 

ASFALTNA LIGA 6.kolo in 7.kolo

 

V 6.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI09 in KMN BANGLADEŠ je tekmovalna komisija obravnavala pritožbo ekipe KMN BANGLADEŠ glede obnašanja ekipe ŠD KRAŠČI09. Ekipa ŠD KRAŠČI09 se kaznuje z opominom po 8.c členu 1.točka.

 

V 7.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN LIPOVCI je ekipa KMN INTER DOMAJINCI predala nepopoln zapisnik (manjka prijava igralcev domače ekipe). Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

 

V 7.kolu na tekmi med KMN TURNIŠČE in ŠD KRAŠČI09 je igralec ŠD KRAŠČI09 JASMIN BALOG reg.št. 2421 prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja in fizičnega napada na sodnika. Igralec JASMIN BALOG se po 8.a členu, kaznuje z prepovedjo igranja 3 (treh) let in prepovedjo opravljanja vseh funkcij v klubu. 

 

V 7.kolu na tekmi med KMN TURNIŠČE in ŠD KRAŠČI09 je tekmovalna komisija obravnavala izjavo sodnika ŽIŽEK SIMON zaradi fizičnega napada igralca JASMIN BALOG iz ŠD KRAŠČI09 na sodnika. Ekipa ŠD KRAŠČI09 se po 8.c členu  in 1.točke kaznuje  z opominom pred izključitvijo (3.točka, c)alineje, 8.člena Disciplinskega pravilnika disciplinske komisije).

 

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

 

    Predsednik DK

    ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: