Zapisniki

Zapisnik 3.seje tekmovalne komisije

|

 

ZAPISNIK

3. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 10.10.2012 ob 16.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

 

POMURSKA LIGA 5.kolo in 6.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 5.kolu na tekmi med ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA in ŠD METEOR MELINCI je igralec ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA VUK ANDREJ reg.št. 2479 prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja. Igralec VUK ANDREJ se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 5.kolu na tekmi med ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA in ŠD METEOR MELINCI je igralec ŠD METEOR MELINCI GRAJ LUKA reg.št. 9450 prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja. Igralec GRAJ LUKA se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 6.kolu na tekmi med KMN NEMČAVCI in KMN BULLS APAČE je igralec KMN BULLS APAČE LUKMAN TADEJ reg.št. 2432 prejel rdeči karton zaradi prekrška. Igralec LUKMAN TADEJ se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 6.kolu na tekmi med RŠD KAMENCI in KMN OLD BOYS je igralec RŠD KAMENCI ALBERT KOVAČ reg.št. 2194 prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja. Igralec ALBERT KOVAČ se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 6.kolu na tekmi med RŠD KAMENCI in KMN OLD BOYS je igralec KMN OLD BOYS SAPAČ ANDREJ reg.št. 0214 prejel rdeči karton zaradi prekrška. Igralec SAPAČ ANDREJ se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

 

                               

ASFALTNA LIGA 6kolo in 7kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 6.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI09 in KMN BANGLADEŠ je tekmovalna komisija obravnavala pritožbo ekipe KMN BANGLADEŠ glede nešportnega obnašanja ekipe ŠD KRAŠČI09. Ekipa ŠD KRAŠČI09 se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

V 7.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN LIPOVCI je ekipa KMN INTER DOMAJINCI predala nepopoln zapisnik (manjka prijava igralcev domače ekipe). Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 7.kolu na tekmi med KMN TURNIŠČE in ŠD KRAŠČI09 je igralec ŠD KRAŠČI09 JASMIN BALOG reg.št. 2421 prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja in napada na sodnika. Igralec JASMIN BALOG se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 7.kolu na tekmi med KMN TURNIŠČE in ŠD KRAŠČI09 je tekmovalna komisija obravnavala izjavo sodnika ŽIŽEK SIMON zaradi fizičnega napada igralca JASMIN BALOG iz ŠD KRAŠČI09 na sodnika. Ekipa ŠD KRAŠČI09 se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

Tekma med KMN TURNIŠČE in ŠD KRAŠČI09 se v skladu z 52.členom tekmovalnega pravilnika, 8.alineje registrira z rezultatom 3:0 za KMN TURNIŠČE.

 

V 7.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN LIPOVCI je po dogovoru tekmo sodil HORVAT KAREL, reg.št. 0040, kateri nima veljavno opravljenega izpita za sojenje na tekmovanjih v Medobčinski zvezi klubov malega nogometa Murska Sobota.

 

Vse klube se posebej opozarja, da lahko tekme sodijo samo potrjeni sodniki z opravljenim izpitom Medobčinske zveze klubov malega nogometa Murska Sobota.

 

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

 

 

2. Tekoče zadeve

 

Poročilo tekmovalne komisije o poteku tekmovanja v asfaltni ligi sezona 2012/2013 po 7 odigranih kolih.

Opažene napake:

a)      V skladu z pravilom 6 se za vsak time-out podaljša igralni čas tekme.

b)      Določene ekipe ne igrajo s predpisano manj odbojno žogo št.4. Po dodatnem preverjanju so na voljo za igranje na asfaltu naslednje žoge: CONTI, SAMITO EXTREME, FUTSAL KALAIDOS 700, tako, da trditev, da ni take žoge ne drži. Najkasneje v spomladanskem delu morajo vse ekipe igrati s primerni žogami po pravilu 2.

c)      Uporaba ščitnikov v skladu s pravilom 4: oprema igralcev ni prepovedana, vendar to ne pomeni, da lahko igralci grobo igrajo.

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 17.00 uri.

   Predsednik TK       

   Vereš Darko

Kategorija: