Zapisniki

4.Seja Tekmovalne komisije

|

 

ZAPISNIK

4. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 25.10.2012 ob 16.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

 

POMURSKA LIGA 7.kolo in 8.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 8.kolu na tekmi med ŠD METEOR MELINCI in RŠD KAMENCI je trener RŠD KAMENCI BERNARD LEVAČIČ bil odstranjen z klopi ekipe. Trener BERNARD LEVAČIČ se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

                               

ASFALTNA LIGA 8.kolo in 9kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 9.kolu na tekmi med KMN PANONSKA in KMN LIPOVCI ekipa KMN LIPOVCI ni prišla na tekmo. Ekipa KMN LIPOVCI se preda v disciplinski postopek DK.  V skladu z 42.členom se tekma po uradni dolžnosti registrira z rezultatom 3:0 za KMN PANONSKA.

 

V 9.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN TURNIŠČE ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni dostavila zapisnika o tekmi. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

Na tekmi KMN INTER DOMAJINCI in KMN TURNIŠČE, ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni predložila uradnega zapisnika po 26.členu tekmovalnega pravilnika MZKMN MS. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se poziva, da v roku 7 dni predloži originalni zapisnik, da se rezultat  lahko registrira. V kolikor zapisnik ne bo predložen se tekma registrira z 0:3 za KMN TURNIŠČE.

 

 

Vse klube se posebej opozarja, da lahko tekme sodijo samo potrjeni sodniki z opravljenim izpitom Medobčinske zveze klubov malega nogometa Murska Sobota.

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

Ekipe KMN LIPOVCI, KMN BANGLADEŠ in  KMN MURA KROG ne ravnajo v skladu z 11.členom tekmovalnega pravilnika in samovoljno spreminjajo urnik tekem brez vednosti tekmovalne komisije. Opozarjajo se vse ekipe, da je spremembo termina tekme potrebno sporočiti na zvezo vsaj 3 dni pred tekmo.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 17.00 uri.

      Predsednik TK                   

      Vereš Darko

Kategorija: