Zapisniki

4.Seja Disciplinske komisije

|

 

ZAPISNIK

4.seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 25.10.2012 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 7.kolo in 8.kolo

 

V 8.kolu na tekmi med ŠD METEOR MELINCI in RŠD KAMENCI je trener RŠD KAMENCI BERNARD LEVAČIČ bil odstranjen z klopi ekipe. Trener BERNARD LEVAČIČ se po 22. in 8b.členu kaznuje z 1 (eno) tekmo prepovedi opravljanja vseh funkcij v klubu.

 

 

 

ASFALTNA LIGA 8.kolo in 9.kolo

 

V 9.kolu na tekmi med KMN PANONSKA in KMN LIPOVCI ekipa KMN LIPOVCI ni prišla na tekmo. Ekipa KMN LIPOVCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 50,04 eur kazni.

 

V 9.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN TURNIŠČE ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni dostavila zapisnika o tekmi. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznujejo z 12,52 eur kazni. 

 

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

 

       Predsednik DK

       ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: