Zapisniki

Zapisnik 5.seje tekmovalne komisije

|

 

ZAPISNIK

5. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 12.11.2012 ob 18.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

 

POMURSKA LIGA 9.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

Dve tekmi zadnje kola se nista odigrali ter  sta bili preloženi na spomladanski termin in sicer:

tekma med KMN BULLS in KMN KAMENCI in tekma med ŠD DOLNJA BISTRICA in KMN VIDEM G.PRI MAJI.

 

 

                               

ASFALTNA LIGA 10.kolo in 11.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 11.kolu na tekmi med KMN ODRANCI in KMN SLOVAN je ekipa KMN ODRANCI dostavila pomanjkljiv zapisnik. Ekipa KMN ODRANCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

Vse klube se posebej opozarja, da lahko tekme sodijo samo potrjeni sodniki z opravljenim izpitom Medobčinske zveze klubov malega nogometa Murska Sobota.

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 18.30 uri.

      Predsednik TK          

      Vereš Darko

Kategorija: