Zapisniki

Zapisnik 5.seje disciplinske komisije

|

 

ZAPISNIK

5.seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 12.11.2012 ob 18.30 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 9.kolo

 

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenih prekrškov.

 

 

ASFALTNA LIGA 10.kolo in 11.kolo

 

V 11.kolu na tekmi med KMN ODRANCI in KMN SLOVAN je ekipa KMN ODRANCI dostavila pomanjkljiv zapisnik. Ekipa KMN ODRANCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznujejo z 12,52 eur kazni. 

 

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

 

   Predsednik DK

   ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: