Zapisniki

Zapisnik 2.seje Predsedstva

|

 

ZAPISNIK

2. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 12.11.2012 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsednik tekmovalne komisije predstavi potek tekmovanja v jesenskem delu v obeh ligah. V asfaltni ligi so se odigrale tekme po razporedu v vseh 11.kolih. Glede na dosedanje tekmovanje je problem v asfaltni ligi izbira žog, za katere bo zveza poskrbela, da bo dobila ugodnega dobavitelja za žoge.

V asfaltni ligi je težava tudi pomanjkanje sodnikov, ker določene ekipe nimajo usposobljenih sodnikov.

 

V pomurski ligi se dve tekmi v zadnjem kolu nista odigrale in sicer tekma med KMN BULLS in KMN KAMENCI ter tekma med ŠD DOLNJA BISTRICA in KMN VIDEM G.PRI MAJI, ki se bosta odigrali v spomladanskem delu.

 

 

Predsednik disciplinske komisije predstavi delo komisije v jesenskem delu. Edini večji incident je bil na tekmi med KMN TURNIŠČE in ŠD KRAŠČI, kjer je bil igralec ŠD KRAŠČI zaradi nešportnega obnašanja kaznovan z 3-letno prepovedjo igranja in klub ŠD KRAŠČI so prejeli opomin pred izključitvijo. Klubi tudi ne dostavljajo pravilno izpolnjenih in popolnih zapisnikov.

 

 

V zimskem premoru bo zveza organizirala tudi sodniški seminar za nove in obstoječe sodnike v asfaltni ligi, klubi bodo o terminu seminarja obveščeni preko naše internetne strani. 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

G. Vereš Darko je predsedstvo seznanil, da je dobil ponudbo za včlanitev zveze v Malonogometno združenje Slovenije. Predsedstvo sprejme sklep, da se Zveza klubov malega nogometa Murska Sobota včlani v Malonogometno združenje Slovenije.

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

  Predsednik MZKMN

  Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: