Zapisniki

Zapisnik 1.seje Predsedstva MZKMN

|

 

ZAPISNIK

1. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 21.01.2013 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsedstvo je obravnavalo predlog spremembe statuta, ki bo predstavljen na skupščini in bo predlog objavljen na internetni strani.

Predsedstvo je na seji obravnavalo spremembe in sprejelo naslednje spremenjene pravilnike:

-          tekmovalni pravilnik

-     disciplinski pravilnik

-          registracijski pravilnik

-          pravila za tekmovanje v asfaltni ligi

 

  1. Pobude in vprašanja

 

Skupščina bo predvidoma dne 21.02.2013 ob 17.00 uri v gasilskem domu v Murski Soboti. Sklic z dnevnim redom bo objavljen na internetni strani.

 

Predsedstvo je obravnavalo tudi predloge zaključnega turnirja v letu 2013. Zadolžitev vseh članov predsedstva je, da vsak pripravi svoj predlog izvedbe zaključnega turnirja.

 

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

                                                                                              Predsednik MZKMN

                                                                                                   Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: