Zapisniki

Zapisnik 6.seje tekmovalne komisije

|

 

ZAPISNIK

6. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 10.04.2013 ob 18.00 uri.

Prisotni člani: Vereš Darko

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

 

 

ASFALTNA LIGA 12.kolo in 13.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 12.kolu na tekmi med KMN PANONSKA in KMN SLOVAN ekipa KMN SLOVAN ni prišla na tekmo. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN PANONSKA. KMN SLOVAN se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

 

 

 

Vse klube se posebej opozarja, da lahko tekme sodijo samo potrjeni sodniki z opravljenim izpitom Medobčinske zveze klubov malega nogometa Murska Sobota.

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 18.30 uri.

Predsednik TK 

Vereš Darko

Kategorija: