Zapisniki

Zapisnik 6.seje disciplinske komisije

|

 

ZAPISNIK

 

6.seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 10.04.2013 ob 18.30 uri.

Prisotni člani: Erjavec Franc

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

ASFALTNA LIGA 12.kolo in 13.kolo

 

V 12.kolu na tekmi med KMN PANONSKA in KMN SLOVAN ekipa KMN SLOVAN ni prišla na tekmo. Ekipa KMN SLOVAN se po 8.členu d)odstavka kaznuje z kaznijo 50,04 eur.

 

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

 

 Predsednik DK

 ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: