Zapisniki

Zapisnik 7.seje disciplinske komisije

|

 

ZAPISNIK

 

7.seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 29.04.2013 ob 20.30 uri.

Prisotni člani: Erjavec Franc

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 11.kolo, 12.kolo in 13.kolo

 

V 12.kolu na tekmi med KMN NEMČAVCI in KMN KAMENCI je trener ekipe KMN KAMENCI LEVAČIČ BERNARD – KEKI prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja. Predstavnik ekipe KMN KAMENCI, LEVAČIČ BERNARD – KEKI se po 8b. členu disciplinskega pravilnika kaznuje z opominom. 

 

 

ASFALTNA LIGA 14.kolo in 15.kolo

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenih zadev.

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

 

Predsednik DK

ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: