Zapisniki

Zapisnik 3.seje predsedstva

|

 

ZAPISNIK

3. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 29.04.2013 ob 19.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko, Erjavec Franc)

Opravičeno odsotni: Tušak Zvonko

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsednik zveze seznani predsedstvo MZKMN MS s sestankom vseh zvez Pomurskih lig malega nogometa, kjer smo se dogovarjali o sodelovanju na zveznem nivoju in organizaciji ter izvedbi zaključnega turnirja ter o skupnem pregledu registracij igralcev v malem nogometu.

 

Predsedstvo je obravnavalo vlogo KMN RAKIČAN za dodatno registracijo dveh igralcev zaradi premajhnega števila razpoložljivih igralcev.

Sklep predsedstva na podlagi sklepa skupščine se glasi: Dodatne registracije igralcev po prestopnem roku ni mogoče urediti.

Za organizacijo in izvedbo zaključnega turnirja zveze MZKMN Murska Sobota se za naslednjo sejo predsedstva, ki bo 9.maja 2013 ob 19.00 uri v gostilni Baranja Nemčavci, povabi KMN VIDEM G.PRI MAJI in KMN SLOVAN kot organizatorja zaključnega turnirja.

  1. Pobude in vprašanja

Na predlog predsednika se naloži članom predsedstva, da pripravijo predloge za izvedbo pokalnega tekmovanja.

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Predsednik MZKMN

Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: