Zapisniki

Zapisnik 8.seje tekmovalne komisije

|

 

ZAPISNIK

8. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 09.05.2013 ob 20.00 uri.

Prisotni člani: Vereš Darko

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

 

POMURSKA LIGA 14.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

Tekmovalna komisija je pregledala zapisnik zaostale tekme 9.kola med KMN BULLS in KMN KAMENCI. Tekma se registrira z doseženim rezultatom 9:1.

 

 

ASFALTNA LIGA 17.kolo in 18.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati, razen tekme 17.kola med KMN INTER DOMAJINCI in KMN MURA KROG.

 

V 17.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN MURA KROG, ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni predložila zapisnika o tekmi. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

Poziva se ekipo KMN INTER DOMAJINCI da v roku 3 dni preda kompleten zapisnik tekme.

 

V 18.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI09 in KMN TURNIŠČE je igralec ŠD KRAŠČI09 UROŠ BARANJA reg.št.2050 prejel rdeči karton. Igralec UROŠ BARANJA se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

 

Vse klube se posebej opozarja, da lahko tekme sodijo samo potrjeni sodniki z opravljenim izpitom Medobčinske zveze klubov malega nogometa Murska Sobota.

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

 Predsednik TK              

 Vereš Darko

Kategorija: