Zapisniki

Zapisnik 8.seje disciplinske komisije

|

 

ZAPISNIK

 

8.seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 09.05.2013 ob 20.30 uri.

Prisotni člani: Erjavec Franc

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 14.kolo

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenih zadev.

 

 

ASFALTNA LIGA 16.kolo , 17.kolo in 18.kolo

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenih zadev.

 

V 17.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN MURA KROG, ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni predložila zapisnika o tekmi. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznujejo z 12,52 eur kazni. 

 

V 18.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI09 in KMN TURNIŠČE je igralec ŠD KRAŠČI09 UROŠ BARANJA reg.št.2050 prejel rdeči karton. Igralec UROŠ BARANJA se se zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 3 (tremi) tekmami prepovedi igranja in velja za 19., 20. in 21.kolo.

 

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

 

Predsednik DK

ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: