Zapisniki

Zapisnik 9.seje tekmovalne komisije

|

 

ZAPISNIK

9. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 27.05.2013 ob 20.00 uri.

Prisotni člani: Vereš Darko

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

POMURSKA LIGA 15.kolo in 16.kolo in 17.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 17.kolu na tekmi med KMN ČARDA in KMN NEMČAVCI je igralec KMN NEMČAVCI TIVOLD BORIS odigral tekmo, kljub prepovedi igranja v 17.kolu zaradi stopnjevanja kartonov. Tekma se v skladu z 52.členom tekmovalne komisije registrira z rezultatom 3:0 za KMN ČARDA, zaradi nastopa igralca pri KMN NEMČAVCI ki je bil kaznovan. Igralec KMN NEMČAVCI BORIS TIVOLD se preda v disciplinski postopek DK.

 

ASFALTNA LIGA 19.kolo in 20.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 20.kolu na tekmi med KMN MURA KROG in KMN BANGLADEŠ se tekma registrira z doseženim rezultatom ob prekinitvi v 48.minuti z rezultatom 4:4, saj tekmovalna komisija smatra, da sta za prekinitev krivi obe ekipi in v skladu s 47.členom tekmovalne komisije obvelja dosežen rezultat ob prekinitvi kot končni rezultat.

 

V tekmovanju fair play se vsaki ekipi pribeleži po 20 točk.

 

V 20.kolu na tekmi med KMN MURA KROG in KMN BANGLADEŠ se ekipi KMN MURA KROG in KMN BANGLADEŠ, predata v disciplinski postopek zaradi nešportnega obnašanja.

 

Sodnik TRATNJEK MIROSLAV se zaradi neupoštevanja pravil nogometne igre preda v disciplinski postopek DK.

 

Vse klube se posebej opozarja, da lahko tekme sodijo samo potrjeni sodniki z opravljenim izpitom Medobčinske zveze klubov malega nogometa Murska Sobota.

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

 Predsednik TK

 Vereš Darko

Kategorija: