Zapisniki

Zapisnik 9.seje disciplinske komisije

|

 

ZAPISNIK

 

9.seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 27.05.2013 ob 20.30 uri.

Prisotni člani: Erjavec Franc

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 15.kolo in 16.kolo

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenih zadev.

 

V 17.kolu na tekmi med KMN ČARDA in KMN NEMČAVCI je igralec KMN NEMČAVCI TIVOLD BORIS odigral tekmo, kljub prepovedi igranja v 17.kolu zaradi stopnjevanja kartonov. Igralec KMN NEMČAVCI BORIS TIVOLD se dodatno kaznuje z eno tekmo prepovedi igranja in velja za 18.kolo.

 

 

ASFALTNA LIGA 19.kolo in 20.kolo

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenih zadev.

 

V 20.kolu na tekmi med KMN MURA KROG in KMN BANGLADEŠ se ekipi KMN MURA KROG in KMN BANGLADEŠ zaradi nešportnega obnašanja po 8.c členu 1.odstavka kaznujeta z opominom.

 

Sodnik TRATNJEK MIROSLAV se po 8.b členu kaznuje z prepovedjo sojenja vseh tekem do 31.12.2013. 

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

 

 Predsednik DK

 ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: