Zapisniki

Zapisnik 5.seje predsedstva

|

 

ZAPISNIK

5. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 27.05.2013 ob 19.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Srečko Horvat, Vereš Darko, Erjavec Franc, Zvonko Tušak, Simon Korpič.)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Srečko Horvat vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsednik zveze nam predstavi poudarke iz sestanka združenja malogometnih zvez Slovenije, ki je potekal v Ljubljani.  Turnir za prvaka Slovenije bo potekalo v Radomljah 6.julija in se klubi naše zveze lahko udeležijo po svojih zmožnostih. Sklep predsedstva je, da se zveza trenutno ne bo včlanila v malonogometno združenje Slovenije.

 

Zaključni turnir v asfaltni ligi bo potekal v Murski Soboti v organizaciji KMN SLOVAN v TVD PARTIZAN. Začetek turnirja bo 08.06.2013 z pričetkom ob 10.00 uri.

 

Zaključni turnir v travnati ligi bo potekal v Svetem Juriju v organizaciji KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI. Začetek turnirja bo 16.06.2013 z pričetkom ob 9.00 uri.

 

Vsak klub bo dobil vabilo na zaključni turnir z razporedom tekem. Udeležba na zaključnem  turnirju je za vse klube v obeh ligah obvezna po sklepu skupščine. 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Predsednik MZKMN

Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: