Zapisniki

Zapisnik 10.seje tekmovalne komisije

|

 

ZAPISNIK

10. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 13.06.2013 ob 15.00 uri.

Prisotni člani: Vereš Darko

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

POMURSKA LIGA 17.kolo, 10.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

 

V 17.kolu na tekmi med KMN VIDEM in ŠD DOLNJA BISTRICA, ekipa ŠD DOLNJA BISTRICA ni prišla na tekmo. Ekipa ŠD DOLNJA BISTRICA se preda v disciplinski postopek DK. Tekma se po uradni dolžnosti registrira z rezultatom 3:0 za KMN VIDEM.

 

 

Z pregledom je bilo ugotovljeno, da so rezultati vsi registrirani in je prvenstvo zaključeno.

 

 

ASFALTNA LIGA 21.kolo in 22.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 21.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN SLOVAN ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni dostavila zapisnika tekme. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 21.kolu na tekmi med KMN BANGLADEŠ in KMN LIPOVCI ekipa KMN BANGLADEŠ ni predložila prijav ekip k zapisniku o tekmi. Ekipa KMN BANGLADEŠ se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

V 22.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI09 in KMN INTER DOMAJINCI ekipa ŠD KRAŠČI09 ni predložila zapisnika o tekmi. Ekipa ŠD KRAŠČI09 se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 22.kolu na tekmi med KMN BANGLADEŠ in KMN BELTINCI ekipa KMN BANGLADEŠ ni predložila prijav ekip k zapisniku o tekmi. Ekipa KMN BANGLADEŠ se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 22.kolu na tekmi med KMN SLOVAN in KMN ODRANCI se tekma po uradni dolžnosti registrira  z rezultatom 3:0, zaradi nastopanja igralca, ki ni bil vpisan v zapisnik. Ekipa KMN ODRANCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

Z pregledom je bilo ugotovljeno, da so rezultati vsi registrirani in je prvenstvo zaključeno.

 

 

Vse klube se posebej opozarja, da lahko tekme sodijo samo potrjeni sodniki z opravljenim izpitom Medobčinske zveze klubov malega nogometa Murska Sobota.

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 16.00 uri.

Predsednik TK               

Vereš Darko

Kategorija: