Zapisniki

Zapisnik 10.seje disciplinske komisije

|

 

ZAPISNIK

 

10.seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 13.06.2013 ob 16.00 uri.

Prisotni člani: Erjavec Franc

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 17.kolo in 10.kolo

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenih zadev.

 

V 17.kolu na tekmi med KMN VIDEM in ŠD DOLNJA BISTRICA, ekipa ŠD DOLNJA BISTRICA ni prišla na tekmo. Ekipa ŠD DOLNJA BISTRICA se po 8.členu d)odstavka kaznuje z kaznijo 50,04 eur.

 

 

 

ASFALTNA LIGA 21.kolo in 22.kolo

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenih zadev.

 

V 21.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN SLOVAN ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni dostavila zapisnika tekme. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni in suspenz ekipe do odločitve 2.stopnje zaradi nespoštovanja večih pravil v celotni sezoni.

 

V 21.kolu na tekmi med KMN BANGLADEŠ in KMN LIPOVCI ekipa KMN BANGLADEŠ ni predložila prijav ekip k zapisniku o tekmi. Ekipa KMN BANGLADEŠ se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

V 22.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI09 in KMN INTER DOMAJINCI ekipa ŠD KRAŠČI09 ni predložila zapisnika o tekmi. Ekipa ŠD KRAŠČI09 se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni in suspenz ekipe do odločitve 2.stopnje zaradi nespoštovanja večih pravil v celotni sezoni.

 

V 22.kolu na tekmi med KMN BANGLADEŠ in KMN BELTINCI ekipa KMN BANGLADEŠ ni predložila prijav ekip k zapisniku o tekmi. Ekipa KMN BANGLADEŠ se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni in z opominom.

 

V 22.kolu na tekmi med KMN SLOVAN in KMN ODRANCI se tekma po uradni dolžnosti registrira  z rezultatom 3:0, zaradi nastopanja igralca, ki ni bil vpisan v zapisnik. Ekipa KMN ODRANCI se po 8.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z opominom.

 

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 16.30 uri.

 

 Predsednik DK

 ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: