Zapisniki

Zapisnik 6.seje predsedstva

|

 

ZAPISNIK

6. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 19.06.2013 ob 19.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Srečko Horvat, Vereš Darko, Erjavec Franc, Zvonko Tušak, Simon Korpič.)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Srečko Horvat vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsedstvo je obravnavalo poročila iz zaključnih turnirjev.

 

Zaključni turnir asfaltne lige v Murski Soboti je potekalo v tekmovalnem vzdušju. Igra je bilo na nivoju in zelo v redu. Turnirja so se udeležile vse ekipe razen ekipe KMN INTER DOMAJINCI. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 8.e členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 200,00 eur kazni zaradi neudeležbe na zaključnem turnirju. Organizatorju KMN SLOVAN se povrnejo stroški neudeležbe ekipe v znesku 100,00 eur po plačilu s strani ekipe KMN INTER DOMAJINCI. Organizatorju se povrnejo stroški sodnikov v znesku 60,00 eur.

 

Zaključni turnir travnate lige v Svetem Juriju je potekalo v okrnjeni udeležbi. Udeležbo so odpovedali KMN ČARDA in KMN BULLS APAČE. Turnirja se ni udeležila ekipa KMN SUHI VRH ARIES IT brez opravičila. Turnir je odigralo ostalih sedem ekip. Ekipa KMN SUHI VRH ARIES IT se po 8.e členu disciplinskega pravilnika kaznujejo z 200,00 eur kazni zaradi neudeležbe na zaključnem turnirju. KMN BULLS APAČE in KMN ČARDA se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznujeta z kaznijo 50,00 eur zaradi neodigranja tekem na zaključnem turnirju. Organizatorju KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI se povrnejo stroški neudeležbe ekip v znesku 300,00 eur po plačilu s strani kaznovanih ekip. Organizatorju se povrnejo stroški sodnikov v znesku 60,00 eur.

 

Zaključek prvenstva v obeh ligah se potrdi po potrjenem predlogu tekmovalne komisije. Razvrstitev ekip, strelcev in fair playa je objavljena na internetni strani.  

 

 

Vse ekipe bodo v naslednjem tednu prejele obrazce za sodelovanje v sezoni 2013/2014. Vse klube se poziva in opozarja, da je rok za prijavo sodelovanja v ligi do vključno 05.07.2013, ko morajo biti vse prijave na sedežu zveze. Ob prijavi mora klub predložiti tudi potrdilo o plačilu vseh  morebitnih obveznosti do zveze. V primeru neporavnanih obveznosti do zveze se prijava kluba za igranje v novi sezoni ZAVRNE.

 

 

Predsedstvo kot drugostopenjski organ je obravnavalo pritožbo KMN BANGLADEŠ glede izrečene kazni disciplinske komisije zoper sodnika g. Miroslava Tratnjeka. Predsedstvo je na podlagi predloženih zapisnikov in pritožbe zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno ker sodnik v največji meri ni opravil svojega dela. Predsedstvo potrdi izrečeno kazen disciplinske komisije.

  1. Pobude in vprašanja

 

Za turnir  prvaka Slovenije, ki se bo odigral dne 6.julija 2013 v Radomljah,  zveza obvesti prve tri uvrščene ekipe obeh lig, ter zmagovalce zaključnih turnirjev, da se lahko udeležijo turnirja v lastni režiji.

 

Turnir za Pomurskega prvaka bo predvidoma 17. ali 18. avgusta. Turnirja se udeleži zmagovalec Pomurske lige.

 

Skupščina zveze bo predvidoma 1.avgusta. Prestopni rok je že določen in sicer od 1.julija do 31.julija 2013.

 

 

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

  Predsednik MZKMN

  Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: